Habilitacio-2017_julius

Habilitált és avatott doktorok a jogi karon

2017. június 30-án a Tanulmányi és Információs Központban megrendezett oklevélosztó ünnepségen az Állam- és Jogtudományi Kar minden eddiginél népesebb táborral képviseltette magát. A rendezvényen a Kar három oktatója vehette át habilitált doktori oklevelét: Kovács Péter (a Statisztikai és Demográfiai Tanszék vezetője, a GTK megválasztott dékánja), Ember Alex Frigyes (egyetemi docens, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) valamint Mezei Péter (az Összehasonlító Jogi Intézet docense, nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes). Az avatott doktorok körében kilenc jogi kari kollégát szólítottak az emelvényre.


Ők névsorban a következők voltak: Farkas Zsuzsanna (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék), Kaprinay Gizella Zsófia (Civilisztikai Tudományok Intézete), Legeza Dénes István (Magyar Jogtörténeti Tanszék), Molnár András (Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék), Rónay Zoltán (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék), Sarkady Ildikó (Üzleti Tudományok Intézete), Siket Judit Sára (Közigazgatási Jogi Tanszék), Sulyok Márton (Alkotmányjogi Tanszék) és Tamási Anna Éva (Egyetemes Jogtörténeti Tanszék).


Valamennyiüknek őszintén gratulálunk.