IMG_1620_nytk

Családjogi szakjogászok oklevélátadója

2017. június 2-án, immár 3. alkalommal került sor a családjogi szakjogász szakirányú továbbképzésben végzettek oklevélátadójára, ahol idén 14 fő hallgató (köztük családjogi bírák, bírósági titkárok és fogalmazó, ügyvédek, gyámhivatali munkatársak, mediátor, egyetemi oktató, PhD hallgató és jogtanácsos) vehette át oklevelét. A végzettek egyúttal a „Legum Magister" vagy „Master of Laws" (LL. M.) cím viselésére jogosultak.

 

CSSZJ_01
A képre kattintva GALÉRIA nyílik!


A képzés során nagy hangsúlyt kapnak a folyamatosan változó családjog újabb és újabb kérdései, így a hallgatók naprakész és egyúttal nélkülözhetetlen tudásanyagot sajátíthatnak el, és az alapképzés kereteit jóval meghaladó körű és mélységű ismeretek birtokában nagyobb biztonsággal mozognak a családjog területén.

CSSZJ_02
A képre kattintva GALÉRIA nyílik!


A családjog elméleti hátterének megismerése, továbbá a gyakorlati, eljárásjogot is érintő kérdések komplex bemutatása, megvitatása első körben érinti a házasságra és élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozást és ítélkezési gyakorlatot, továbbá a gyermek-szülő jogviszony, a gyermeki jogok és a gyermekvédelem vetületeit, mely területek tárgyalása nemcsak a hazai jogi szabályozás, hanem kifejezetten az európai és nemzetközi családjog, illetve a magyar és nemzetközi gyermekvédelem tükrében történik, számos nemzetközi egyezmény és bírói gyakorlat részletes megtárgyalásával.

Mindemellett hallgatóink a kapcsolódó határtudományi ismeretekhez is hozzájuthatnak. Nagy óraszámban ismerkedhetnek meg az alternatív konfliktuskezelési módok, így elsősorban a mediáció lehetőségével, valamint a család és családtagok pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatának jelentőségével, módszereivel, családszociológiával, a magyar és európai uniós szociális jogi kérdésekkel, és a klasszikus polgári jog kapcsolódó területeivel egyaránt.

 

CSSZJ_03
A képre kattintva GALÉRIA nyílik!


A képzés elvégzésének talán legfontosabb hozadéka a tárgyi ismeretek bővítésén túlmenően, - egy családjoggal foglalkozó jogász számára elengedhetetlen - családjogi, gyermeki jogi szemléletmód kialakulása, megszilárdulása, illetve a szoros szakmai és baráti kapcsolatok kialakulása.

Fontos ez azért is, mivel a képzés résztvevői a jogászi hivatás, a gyakorlati jogalkalmazás számos területét reprezentálják. Elméleti és gyakorlati ismereteiket, szemléletmódjukat munkájuk során közvetlenül is kamatoztatni tudják.

 


Ezúton is gratulálunk végzős Hallgatóinknak!

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a családjogi szakjogász képzés megvalósításának gondolata Tóthné Fábián Eszter professzor asszony nevéhez fűződik. A képzés jelenlegi szakmai felelőse Hegedűs Andrea egyetemi docens az ő nyomdokain haladva kíséri figyelemmel a képzés alakulását, és igyekszik azt a felmerülő igények és változások tükrében fejleszteni, alakítani.

Az első évfolyam a 2013/2014. tanév őszi félévében indult, és folyamatos érdeklődés mellett 2017 júniusában már a harmadik évfolyam hallgatói szerezhették meg a családjogi szakjogász végzettséget tanúsító oklevelet.
Fotók: Erdélyi Szabolcs