20170622_103018

Erasmus+ Oktatói mobilitással Drezdában

Dr. Mezei Péter, a jogi kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese 2017. június 21-24. között Erasmus+ oktatói mobilitás keretében a Technische Universität Dresden jogi karán járt, ahol 8 óra terjedelemben előadásokat tartott a kutatási területéhez tartozó digitális és összehasonlító szerzői jogi témákban.

Dresden
Mezei Péter és Louis Fendrich (a Drezda-Szeged képzés korábbi hallgatója)

Így bemutatásra került a linkeléssel kapcsolatos legfrissebb Európai Uniós joggyakorlat, az Európai Bizottság Digitális Egységes Piac Stratégiája, a hangmintázással (sampling) kapcsolatos amerikai és német fejlemények, valamint a digitális jogkimerülés kérdése.


20170622_123344

A mobilitás másik részeként Mezei Péter tárgyalásokat folytatott a drezdai kollégákkal a már meglévő Drezda-Szeged közös szellemi tulajdonvédelmi képzés elmélyítéséről, további oktatói mobilitásokról, valamint az együttműködés további lehetséges irányairól.