IMG_4368

Tisztújító Közgyűlést és Konferenciát tartott a Magánjogot Oktatók Egyesülete

2017. május 26. napján a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont a Magánjogot Oktató Fiatalok tizenegyedik, valamint a Magánjogot Oktatók Egyesülete nyolcadik éves rendes konferenciájának.

 

A konferencia keretében került átadásra idén első ízben a Magánjogot Oktatók Egyesületének „Életmű díja”, amelyet Prof. Dr. Harmathy Attila, akadémikus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professor emeritusa kapott.

 

A konferencián 45 hazai előadó összesen 11 szekcióban megtartott előadását követően a résztvevőknek lehetősége nyílt konzultáció keretében megvitatni a magánjog aktuális problémáit.

 

Az idei konferenciát követően tisztújító közgyűlés megtartására került sor, amelyen az SZTE Állam- és Jogtudomány Kar Civilisztikai Tudományok Intézete tovább erősítette pozícióit az Egyesület vezetésében, hiszen Prof. Dr. Görög Márta intézetvezető egyetemi tanárt újabb két évre megválasztották az Egyesület elnökévé, titkára továbbra is Dr. Telegdy Gergely mesteroktató, az Ellenőrző Bizottság tagja pedig Dr. Hegedűs Andrea egyetemi docens mellett, új tagként Dr. Farkas Csaba, intézetvezető-helyettes egyetemi docens is megválasztásra került.

 

A Magánjogot Oktatók Egyesülete 2009-ben alakult, célja a magánjog tudományának művelésében egyetemi oktatóként, gyakorlati szakemberként, PhD hallgatóként szerepet játszó jogászok összefogása, szakmai fórumának megteremtése, a tudomány és az oktatás civil megbecsülésének emelése, szakkérdésekben a tudomány álláspontjának képviselete a jogalkotó és a jogalkalmazó szervek előtt, a magánjog, valamint a közösségi jog alkalmazásának kutatása.