Jogklinikai képzés oktatási anyagának és módszereinek fejlesztése

Az Alkotmányjogi Tanszék keretében működő Jogklinika elnyerte az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó projektjét az előző félévben. A pályázat fő célkitűzése egy jogklinikai kézikönyv vagy tankönyv elkészítése volt, amely elektronikus hozzáféréssel nagyban elősegíti a Jogklinika hallgatóinak és tutor tanárainak sikeres munkáját. Mindemellett, a Jogklinika idén ünnepli fennállásának 12. évfordulóját, ami kiváló alkalmat nyújtott a partnerintézmények, tutor tanárok, volt és jelenlegi hallgatók véleményének kikérésére, s azok értékelésére, azaz egy kisebb kutatásra a pályázat keretében.

 

Kepek_01


A projekt e két fő célkitűzésének megvalósulását, illetve annak eredményeinek ismertetését a 2017. április 24-én megrendezett workshopon bizonyítottuk. A rendezvény nyitóelőadását Tóth Judit, tanszékvezető és Jogklinika alapító, tartotta a jogklinikák szerepéről, felelősségéről, társadalomban betöltött szerepéről. A társadalmi felelősségvállalás, az etikus jogászi viselkedés, a jogklinika jogsegélyhálózatban betöltött szerepe, valamint a szegedi Jogklinika felépítése képezték a prezentáció fő irányvonalait.

 

Ezt követően, a Jogklinika jelenlegi hallgatója és a projekt aktív résztvevője, Kovács Alexandra vette át a szót, aki a volt és jelenlegi hallgatókkal készített felmérést a Jogklinika elmúlt 10 éve működésének értékeléséről. Kutatásának eredményeként elmondható, hogy minden egykori és jelenlegi, mintegy 200 hallgatónk elégedett a program működésével, s rendkívüli módon ajánlja mindenkinek az abban való aktív közreműködést. A diákok döntő többsége szerint az újszerű oktatási metódus, illetve az egyes jogászi kompetenciák fejlesztése a program legnagyobb erénye, de fejlesztette a hallgatók önismeretét, önbizalmát is, ahogyan segítette a jogászi pályára vonatkozó elképzeléseik pontosítását.

 

Kepek_02


Bárkányi Gábor, a Jogklinika vezetője, a 17 partnerintézmény vezetőivel, illetve az összesen 11 tutor tanárral készített, a diákokéhoz hasonló, felmérést. Örömteli volt hallani, hogy a másik oldal résztvevői is elégedettek a Jogklinika működésével, mert erősíti a hallgatókkal való kapcsolatokat, a csapatmunkát, a hallgatók szakmai és etikai felkészültségét. Kiemelték, hogy még szorosabbá kívánják fűzni a kapcsolatot a programmal, hajlandóak tréningeken részt venni, más kollégának is ajánlani.

 

A rövid ebédszünetet követően, Tóth Judit ismertette az elkészült Jogklinika kézikönyvet, amely mind tananyagként, mind a jogklinikai képzés alapjaiba való bevezető szakkönyvként egyaránt használható. Különösen érdekes a jogászi kommunikációa, etikára, diszkrimináció tilalmára és a személyes adatok kezelésére vonatkozó fejezet. A könyv számos témát érint, amely a hagyományos jogi oktatásból kimarad, azaz mit jelent az ingyenes jogi tanácsadás egy polarizálódó társadalomban.

 

Utolsó előadóként, Pongó Tamás vázolta fel a Jogklinika lehetséges új irányait. A cyberbullying, magyar terminológival a cyber-megfélemlítés, egy komoly társadalmi porbléma, amely felmérésekkel és iskolában való tudatosságra nevelő előadásokkal kezelhető az egyik leghatékonyabban. Az ilyen típusú jogtudatosító események, a jog társadalomhoz való közelebb vitele, az úgynevezett street law módszertan pedig kiválóan illeszkedik a Jogklinika eddigi profiljába. Első lépésként, a program keretében, a következő félévben Cyber-megfélemlítési Kutatóműhely alakul, amely lelkes hallgatókkal végez majd kutatásokat a témában. Megfelelő szakmai felkészítést követően, a hallgatók, szakmai felügyelet mellett, tudatosságra nevelő előadásokat is tartanak helyi általános és középiskolákban.

 

A remek hangulatú, informatív rendezvényt minden résztvevő fontosnak és érdekesnek találta, a feltárt eredmények pedig jól bizonyították a Jogklinika szerepének kiemelkedő fontosságát a szegedi jogi oktatás térképén. Reményeink szerint 2017-ben is folytatódik a kutatás, így mód nyílhat a tervezett hírlevél, hallgatói fórum és kommunikációs tréning megszervezésére.