Kerekasztal beszélgetések az üzleti jog világáról – Magyar adóügyek az Európai Unió Bírósága előtt

  Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete 2017. április 27-én kerekasztal beszélgetés keretében rendezvényt szervezett az Európai Unió Bírósága előtt elbírálandó magyar adóügyek témakörében.


A kerekasztal beszélgetés megnyitásakor Karunk dékánja, Prof. Dr. Balogh Elemér úr vendég előadóinkként Dr. Stefancsik Márta Anna asszonyt, a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnökét és a Közép-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetőjét, valamint Dr. Fehér Mikós Zoltán urat, az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály főosztályvezetőjét köszöntötte. Meghívott előadóink széles körű elméleti és rendkívüli gyakorlati jártassággal rendelkeznek szakterületükön.

Kerekasztal_01

Rendezvényünk nem csupán illeszkedett a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójára megemlékező rendezvények soraiba, hanem a magyar bíróságok által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárások közel harmadát jelentő peres eljárásokra, az adóperekre kívánta a hallgatóság figyelmét felhívni.


A kerekasztal beszélgetés keretében az érdeklődők bepillantást nyerhettek az adóügyekben képviselendő hivatalos magyar kormányzati álláspont kialakításának körülményeibe, az adminisztratív eljárások háttérmunkálataiba. Mindemellett a klasszikusan adóügynek tekintett eljárásokhoz kapcsolódó előzetes döntéshozatali eljárások mellett a hallgatóság az Európai Unió Bizottsága által kezdeményezett kötelezettségszegési eljárások eredményeként megindított perekre is rálátás nyerhetett.


A rendezvényen szó esett az adóperekben, az előzetes döntéshozatali eljárásokhoz kapcsolódóan követendő szabályokról is. Szűkebb témakörként kiemelt hangsúlyt kapott a hozzáadott-értékadóval kapcsolatos ügyekben („áfa-ügyek”) az Európai Unió Bíróságának jogértelmező tevékenységének jogalakító hatása a magyar nemzeti bíróságok ítélkezési gyakorlatát illetően. Külön érdekességként merült fel az adótitokhoz kapcsolódó magyar szabályozás és az üzleti titok védelme érdekében megindult jogharmonizáció eredményeként alkotott irányelv összeegyeztethetőségének problematikája és a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülésének kérdése a bizonyítás felvétele körében.

Kereskasztal_02

Az érdeklődő hallgatóság abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az Európai Unió Bíróság a kerekasztal beszélgetést megelőző napon meghozott ítéletéhez, azaz konkrét ügyhöz kapcsolódóan ismerhette meg az előzetes döntéshozatali eljárás során kérdést feltevő bíróság és peres képviseletet ellátó kormányzat munkatársainak szakmai álláspontját a meghozott ítélet tartalmát illetően.


A „Magyar adóügyek az Európai Unió Bírósága előtt” címmel megtartott kerekasztal beszélgetést azzal a konklúzióval zárhattuk le, hogy az adóügyekben az Európai Unió Bírósága egyre gyakrabban a konkrét adóügyek nemzeti keretien kívül eső kérdésekre, megállapításokra is kitér, amely jelenség további kérdéseket vethet fel.