2_nyito

A gazdasági fejlődés és a technológiai innováció jogi kihívásai

A Szegedi Tudományegyetem Központi Épületének Díszterme adott otthont az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpont és az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete által rendezett konferencájának, 2017. március 9. napján. Az igényes helyszín méltó volt az esemény nívójához.

1

„ A gazdasági fejlődés és a technológiai innováció jogi kihívásai“ című rendezvény rangját jelzi, hogy Trócsányi László igazságügyi miniszter köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket.

– Az igazságügyi minisztérium is igyekszik segíteni az ország versenyképességét – jelentette ki. Beszédében kifejtette, törekednek a jogrendszer stabilitására, és arra, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek valóban szükségesek és elősegítik a versenyképességet.2Egy adott ország jogi versenyképességét meghatározza a jogrendszer minősége – a jogszabályok száma, minősége, átláthatósága –, illetve az előírások tartalma, az, hogy ezek miként segítik a gazdaság hatékony működését – fejtette ki Trócsányi László.

Az SZTE képviseletében a kar dékánja, Balogh Elemér beszélt a gyors technológiai fejlődés által teremtett élethelyzetekről, melynek kapcsán elmondta, óriási szükség van a jogászokra. 3Lehrner Lóránt az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának véleménye szerint a kutatás-fejlesztés a mai világban egy olyan terület, amely folyamatos, és rohamos változásokon megy keresztül. Elmondta, a szegedi lézeres kutatóközpont építése során maguk is számos jogi problémával találták szembe magukat, mivel a jogszabályok nem mindig képesek naprakészen követni e gyorsan változó környezetet.4A továbbiakban az előadások során a több, mint száz jelenlévő először Sárközy Tamás professzor színes előadását hallhatta a gyorsuló technikai fejlődés, kontra jogi konzervativizmus címmel.

Ezek után olyan napi aktualitások kerültek terítékre, mint a drónokkal kapcsolatos felelősségi kérdések, Miskolczi-Bodnár Péter (tanszékvezető egyetemi tanár) prezentációjában, vagy az önvezető gépjárművek szabályozási kérdései, melyet Udvary Sándor (tanszékvezető habilitált egyetemi docens) adott elő, illetve Tóth András (tanszékvezető egyetemi docens, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese) fiktív előadása, melyben arról beszélt, hogy a jövőben robotok láthatják-e el az ügyvédi tevékenységet.8Egy rövid kávé- és sütemény szünet után a délutáni programban Koltay András (habilitált egyetemi docens, a Nemzeti Média és Hírközlési Hivatal Médiatanácstagja), Sár Csaba (a Szerzői Jogi Szakértő Testület elnökhelyettese, ügyvéd) és Molnár István (szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Kft., Pallasz Athéné Egyetem) tartotta meg előadását, a médiaszabályozásban megjelenő kihívásokról, a szerzői jogi kérdésekről a digitális közvetítés kapcsán, illetőleg a kutatóhelyi-ipari kollaborációkról. 7A nap utolsó programpontjaként újra Lehrner Lóránt következett, aki magas színvonalú bemutatót tartott a lézeres kutatóközpont születéséről. A képekkel és különféle felvételekkel szinesített előadás hatására a nézőközönség úgy érezhette magát, mintha a lézerközpontban lennének. 644_6Zárszóként Gellén Klára, az Üzleti Jogi Intézet intézet vezetője mondott köszönetet az előadóknak, majd pedig egy állófogadásra invitált mindenkit, egy hosszú, de annál érdekesebb és hasznosabb nap lezárásaként.

Médiamegjelenések:

http://szeged.hu/hirek/32706-rugalmas-jogrendszer-kell-a-gazdasagi-fejlodeshez.html

http://www.origo.hu/itthon/20170309-az-igazsagugyi-miniszterium-is-igyekszik-segiteni-az-orszag-versenykepesseget.html

http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/03/trocsanyi-laszlo-szegeden-az-orszag-versenykepessege-fugg-a-jogrendszertol.html