Beszámoló a Basic of Research and Academic Writining szakmai előadásokról

Logo

2017. szeptember 8-án az NTP-HHTDK-17 pályázat keretében került megrendezésre az ún. Academic Writing Seminar c. esemény, amelyen a tudományos kutatás és publikáció iránt érdeklődő magyar és nemzetközi hallgatóink is részt vettek. (Az eseményt angol nyelvű nemzetközi tanulmányok szakunk orientációs hetének programjába is beillesztettük.)

page

Az oktatószeminárium keretében külsős meghívott előadónk, dr. Mandák Fanni (NKE) által ismertetésre kerültek a szakdolgozat/esszéírás alapvető tudományos standardjai, a tudományos munkákkal szemben támasztott szakmai elvárások, valamint az idézés pontos szabályainak ismertetése. A rendezvény kimondott célja volt az is, hogy a hallgatókkal nem csak az évfolyam- vagy szakdolgozati kutatás, hanem a tudományos kutatás és publikáció módszertani és ismeretösszegzéssel kapcsolatos tudásanyagát megismertessük.


A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2017-2018) című, NTP-HHTDK-17-0007 kódjelű pályázat támogatásával valósult meg.