A Dr. Kiss Kocsis Imre Alapítvány

P Á L Y Á Z A T O T H I R D E T

Pályázhatnak: a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatói, kutatói, hallgatói


Pályázni lehet:


Oktatók, kutatók esetében:

 • Az oktatómunka hatékonyságát elősegítő tárgyi eszköz-beszerzések támogatására,
 • Belföldi és külföldi konferenciák, tudományos előadások szervezése illetve támogatására, a résztvevők igazolt költségeinek megtérítéséhez való hozzájárulásra,
 • Belföldi vagy külföldi tanulmányutak támogatására,
 • Tudományos tankönyvek, kiadványok beszerzésének támogatására,
 • Egyetemi oktatás célját szolgáló, a Kar oktatói által publikálandó könyvek, jegyzetek, tansegédletek stb. meg-jelentetésének támogatására.

 

Hallgatók esetében:

 • kiemelkedő hallgatói teljesítmények támogatására (különösen tudományos konferencián való részvétel költségeihez való hozzájárulás, kiemelkedő demonstrátori tevékenység, felsőfokú nyelvvizsga költségeihez való utólagos hozzájárulás stb.).

 

A hallgatói pályázaton fel kell tüntetni:
 • Születési hely, idő
 • Anyja neve,
 • Lakcím/értesítési cím,
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • Képzési terv, mely szerint a tanulmányait folytatja.

 

A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.) Dékáni Hivatalába kell benyújtani.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. december 8. (péntek) 12.00 óra

 

A benyújtott pályázatokról 2017. december 12-én, kedden dönt a Kuratórium.

 

 

Szeged, 2017. november 27.

 

 

 

Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, dékán

a Kuratórium elnöke

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. 16:45 - 21. 12:00
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • szeptember 28.
  11:00 - 12:30
 • szeptember 28.
  17:00 - 21:00