Szab_logo

VIII. Szegedi Jogtörténeti Napok

jogtörténeti kutatásokat folytató PhD hallgatók konferenciájára

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának

Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke,

 

valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának

Jogtudományi Szakbizottsága szervezésében

 

A konferencia helye és időpontja:

 

Szegedi Akadémiai Bizottság székháza, díszterem 

(Szeged, Somogyi utca 7.)

 

2017. december 6–8.

Program

 

Regisztráció: 12.30 – 13.00

 

Megnyitó: 13.00 – 13.05

Megnyitja: Prof. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető

 

13.05 – 13.25 Biró Zsófia: (PTE): A fiúsítás gyakorlata a Hármaskönyvig

13.25 – 13.45 Szabó Zsanett: (DE): Debrecen Város Visszaállított Törvényszékének 1861 utáni büntetőjogi iratai

13.45 – 14.05 Losonczi Eszter: (ELTE): A magyar börtönügy helyzete a kiegyezés korában.

14.05 – 14.25 Rigó Balázs: (ELTE ÁJK): 1867-68 szerepe a nemzetközi kapcsolatokban és az alkotmányos berendezkedésben világszerte

 

14.25 -14.45 vita

14.45 – 15.00 kávészünet

 

15.00 – 15.20 Bathó Gábor: (NKE): „Minek nevezzelek? - A minisztériumok elnevezésének egyes kérdései a dualizmus korában”

15.20 – 15.40 Deák Viktória: (DE) : A dualizmus interpellációs gyakorlatáról

15.40 – 16.00 Pétervári Máté: (SZTE): Az Osztrák-Magyar Monarchia alsóközép szintű közigazgatása a kiegyezést követően

16.20 – 16.40 Liktor Zoltán Attila: (PPKE-JÁK): „Ülj törvényt Werbőczy” A tripartitum a jogalkotás és jogalkalmazás tükrében – 500 éves a „nemesség bibliája”. Gondolatok Werőczy István örökségéhez

 

16.40 – 17.00 vita

17.00 – 17.15 kávészünet

 

17.15 – 17.35 Ámán Ildikó: (SZTE): A kiegyezés hatása a jogászképzésére

17.35 – 17.55 Drócsa Izabella: (PPKE) : ,,A diktatúra azonban nálunk nem cél, hanem eszköz és abban a pillanatban megszűnik, amint a Hungária Egyesült Földek a birtokunkba nem kerülnek.” – Szálasi Ferenc I. pere.

17.55 – 18.15 Nagy Péter: (KGRE): „A Polgári Törvénykönyv 1977-es novellája a levéltári források tükrében”

18.15 – 18.35 Tímár Balázs: (SZTE): „Nóvumok a megelőző polgári perjogunkhoz képest”

 

18.35 – 18.50 vita

 

2017. december 7. (csütörtök)

 

Jogtörténeti konferencia az osztrák – magyar kiegyezés 150. évfordulója alkalmából

 

9.30 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 10.10 Megnyitó

Megnyitja: Prof. Balogh Elemér dékán

 

I. Büntető- és perjogtörténeti szekció

 

10.10 – 10.40 Mezey Barna: „A büntetési fokozatok végrehajtási feltételrendszerének kialakítása a dualizmus korában”

10.40 – 11.00 Bató Szilvia: „a használt erőszak miatt valakinek halála következett” Élet elleni cselekmények Csatskó Imre tervezetében (1868-1869)

11.00 – 11.20 Korsósné Delacasse Krisztina: A csalás törvényi tényállásának kialakulása a XIX. századi büntetőjogi kodifikáció során

 

11.20 – 11. 35 vita

11.35 – 11.50 kávészünet

 

11.50 – 12.20 Szabó Béla: „Nagyszebentől Bécsig – Professzorsors a dualizmus korában: Leopold Pfaff, magánjogász”

12.20 – 12.40 Völgyesi Levente: A rendes írásbeli polgári peres eljárás tradicionális elemeinek vizsgálata Werbőczy Hármaskönyvében.

12.40 – 13.00 Papp László: „A Tripartitum perjoga a 18. században”

 

13.00 - 13.15 vita

13.15 – 14.00 ebéd

 

 

II. Magánjogtörténeti szekció

 

14.00 – 14.30 Béli Gábor: Kölcsön, zálogkölcsön a régi magyar jogban

14.30 – 14.50 Peres Zsuzsanna: A hajadoni jog Werbőczynél és a praxisban

14.50 – 15.10 Tamási Éva: A házasságtörés a székesfehérvári szentszék gyakorlatában a kiegyezés időszakában

 

15.10 – 15.25 vita, hozzászólás

15.25 – 15.40 kávészünet

 

 

15.40 – 16.00 Homoki-Nagy Mária: Tulajdon- és birtokviszonyok átalakulása a neoabszolutizmus korában

16.00 – 16.20 Képes György: A „dohányegyedáruság” - a dohánypiacra vonatkozó szabályozás az osztrák-magyar kiegyezés fényében.

16.20 – 16.40 Varga Norbert: Kartelljog a magánjog és közjog határán

16.40 – 17.00 Szabó Pál: Hunyadi Mátyás életkoráról. Egy 1451. évi oklevél tanulságai

 

17.00 – 17.20 vita, hozzászólás

18.00 vacsora

 

2017. december 8. (péntek)

 

III. Alkotmánytörténeti szekció

 

9.00 – 9.30 Stipta István: A történeti alkotmány és a közigazgatási bíráskodás

9.30–9.50 Balogh Judit: Közös érdekű ügy-e a postaügy? Az önálló magyar államiság megőrzése/megszerzése a kiegyezéses berendezkedésben

9.50 – 10.10 Képessy Imre: “A kiegyezési törvények és a történeti alkotmány”.

10.10 – 10.30 Koncz Ibolya Katalin: A Kiegyezés gazdasági aspektusai

 

10.30 – 10.45 vita. hozzászólás

10.45 – 11.00 kávészünet

 

11.00 – 11.30 Szabó István: „Közös ügyek dilemmája: megoszthatóak-e az uralkodói felségjogok egy perszonálunióban?”

11.30 – 12.00 Nagy Janka Teodóra: A modern állami szegényügyi igazgatás alapjai a dualizmus korában

12.00 – 12.20 Frey Dóra: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a kisebbségek

12.20 – 12.40 Antal Tamás: „Az angol reformáció közjogi gyökerei: Morus Tamás a bírái előtt”

12.40 – 13.00 László Balázs: (PTE): Birtok, hatalom, jog - a korona birtokjoga az Árpád-korban

 

13.00 – 13.15 vita, hozzászólás

13.00 ebéd