KARTELLJOG MÚLTJA

A Gazdasági Versenyhivatal
a Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottsága
és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszéke konferenciát szervez.


A konferencia helye és időpontja:
SZAB Székház, Díszterem (Szeged, Somogyi utca 7.)
2017. szeptember 22.


Program

9:30-10:00 Regisztráció, Kávé


10:00 - 10:15 A konferenciát megnyitja:
Tevánné dr. Südi Annamária, a Gazdasági Versenyhivatal főtitkára
Dr. Balogh Elemér, az SZTE ÁJTK dékánja, egyetemi tanár


Levezető elnök: Dr. Stipta István, egyetemi tanár


10:15-10:35 Dr. Kovács György, egyetemi docens:
A kartellkérdés gazdaságelméleti és gazdaságpolitikai háttere


10:35-10:55 Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár:
A kartellszerződések a gyakorlatban


10:55-11:15 Kávészünet


11:15-11:35 Dr. Szabó István, egyetemi tanár:
A kartellek létének és működésük törvényességének megállapítása az 1931. évi XX. tc. nyomán


11:35-11:55 Dr. Varga Norbert, egyetemi docens:
A kartellbírságolási szabályok a gyakorlatban


11:55-12:15 Vita


12:30-12:45 A GVH jogtörténeti kutatásainak eredményeit bemutató kiállítás megnyitása


12:45-13:45 Ebéd