Érszegi Géza: A pápai diplomácia lépései Károly Róbert trónra segítéséért Adalékok Miklós pápai legátus magyarországi működéséhez

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2017-2018) című, NTP-HHTDK-17-0007 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg.

 

 

BESZÁMOLÓ

 

Érszegi Géza: A pápai diplomácia lépései Károly Róbert trónra segítéséért

Adalékok Miklós pápai legátus magyarországi működéséhez

 

 

 

A pályázat keretében az Európai Jogtörténeti Tudományos Diákkör meghívott előadója Érszegi Géza professzor úr volt az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, aki a fentebb megjelölt címen tartotta meg nagy érdeklődésre számot tartó előadását 2018. március 22-én az Állam- és Jogtudományi Kar épületének főelőadójában.


page


Ahogy a jelenléti ív is bizonyítja, mind az oktató kollégák, mind az európai jogtörténeti, valamint a magyar jogtörténeti diákkör tagjai szép számmal képviseltették magukat, valamint a jogi kar egyéb hallgatói közül is sokan részt vettek az eseményen.

Érszegi professzor úr előadásában a következőkre helyezte a legnagyobb hangsúlyt:

 

- Magyarországról körülbelül 300 pápai oklevél maradt fenn a középkorból, melyből sok fontos információt tud kinyerni a tudomány.

 

- Károly Róbert vatikáni kapcsolatainak bemutatása, elemzése

 

- Károly Róbert nevének helyes használata: ugyanis ez nem túl szerencsés elnevezés (ő maga az okleveleket I. Károlyként írta alá, de a Caroberto is helyesebb elnevezés lenne, mely a születési neve volt).

 

- Déli harangszó története

 

- A Vatikáni Levéltárban való kutatáshoz módszertani ajánlások (melyhez elengedhetetlen az olasz nyelv ismerete).

 

Az előadás után hosszan tartó tudományos diskurzus kezdődött az előadó és a megjelentek között, mely egy közeli étteremben folytatódott a diákköri tagok és Érszegi professzor úr között.

Ezen előadás mindenkinek sok új tudományos ismerettel tudott szolgálni, akár azoknak, akik csak történeti érdeklődésük okán jelentek meg a rendezvényen, akár azon hallgatóknak, akik még nem teljesítették jogtörténeti szigorlatukat. Továbbá a diákkörös hallgatók számára is nagyon gyümölcsözőnek bizonyult az előadás meghallgatása, ugyanis volt olyan hallgató diákköri tag, akit annyira megragadtak a hallottak, hogy az ez irányú kutatások lehetőségeiről és feltételeiről érdeklődött. Tehát jövendőbeli kutatóknak is komoly inspirációt és motivációt jelentett a magas színvonalú előadáson való részvétel.


Emberi_eroforrasok