Helyi önkormányzati rendszerek összehasonlító vizsgálata Francia-Magyar Konferencia

OJI_logo

Az SZTE ÁJTK Összehasoníltó Jogi Intézetében működő

 

A magyar önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusának jogtörténeti, jogszociológiai és

 

összehasonlító jogi vizsgálata c. Államtudományi Kutatóműhely

2018. május 15-én szeretettel várja az érdeklődőket a

 

Helyi önkormányzatok összehasonlító vizsgálata c. francia-magyar konferenciár

 

a Szegedi Akadémiai Bizottság Székházába

 

(Szeged, Somogyi u. 7.).

 

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött, kérjük jelezzék részvételi szándékukat a program alatt

 

található linken.


1. nap: 2018. május 15. (kedd)
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Akadémiai Bizottság

Konferencia nyelve: francia és magyar, szinkrontolmácsolással

 

9:20 Regisztráció

9:50 Prof. Dr. BALOGH Elemér, a SZTE Állam- ás Jogtudomány Kar dékánja, dékáni köszöntő

10:00 Prof. Dr. BADÓ Attila, az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézetének Intézetvezetője, a Kutatócsoport vezetője, nyitóbeszéd

 

A szekciók moderátora: Prof. Dr. Badó Attila

1. szekció

10.10 Dr. FELEKY Gábor (Szegedi Tudományegyetem)

A lakosság viszonya az önkormányzatokhoz - helyi és országos viszonylatban // La relation entre la population et les municipalités au niveau local et national

 

10.30 Dr. ANTAL Tamás (Szegedi Tudományegyetem)

Helyi tanácsok döntéshozatala Magyarországon 1950 és 1990 között // Prise de décision des conseils locaux en Hongrie entre 1950 et 1990

 

Vita

 

11:00 Kávészünet

 

2. szekció

11:20 Dr. Christophe CHABROT (Université Lumière Lyon 2)

A területi komparatizmus kereteinek újragondolása // Repenser le cadre du comparatisme territorial

 

11:40 Pr. Patrizia MAGARO (Università Degli Studi Di Genova)

Egység és autonómia válság idején // Unité et autonomie en temps de crise

Vita

 

3. szekció

12:10 Dr Guillaume MERLAND (Université de Montpellier)

La clarification des compétences locales // A helyi illetékesség tisztázása

 

12:30 Carine GUÉMAR (Université de Montpellier)

La dynamique institutionnelle entre l’Union européenne et les collectivités locales // Az intézményi dinamika az Európai Unió és a helyi közösségek között

 

Vita

 

13:00 Ebédszünet

 

4. szekció

14:10 GÁT Ákos Bence (Igazságügyi Minisztérium)

Vezető köztisztviselők képzése Franciaországban: az ENA mítosza a decentralizált és dekoncentrált közigazgatás kontextusában // La formation des hauts fonctionnaires en France: le mythe de l'ENA dans le contexte d'une administration décentralisée et déconcentrée

 

14:30 Dr. KOVÁCS Róbert (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Programköltségvetés és a teljesítmény elvű pénzügyi tervezés és menedzsment // Budget de programme et planification et management financiers basés sur la performance

 

Vita

 

5. szekció

15:00 Prof. Dr. BALÁZS István (Debreceni Egyetem)

L'espace internationale des collectivités territoriales / A helyi önkormányzatok nemzetközi környezete. Helyi önkormányzatok az „Európai Közigazgatási Térben”

 

15:20 Dr. DOBÓ Marianna (Eszterházy Károly Egyetem)

Döntési technikák, módszerek és paradigmaváltások a települési önkormányzatoknál // Techniques, méthodes de décision et changements de paradigme chez les gouvernements locaux

 

Vita

 

15:50 Prof. Dr. BADÓ Attila Záróbeszéd

 

16:00 Állófogadás

 

Az első nap ülései nyilvánosak, és előzetes regisztrációhoz kötöttek: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF1-J3hToKtQ-26IWq7THYHP-CulppDJWDb8ebVLrjtDc5IQ/viewform