Jog és kultúra

Konferencia

Szegedi Tudományegyetem

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

 

http://www.juris.u-szeged.hu/doktori-iskola


 

 SZTE_ajtk

 

 

A konferencia időpontja:

2018. április 20. (péntek) 10,00 – 17,00

 

A konferencia helyszíne:

Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, Szeged, Somogyi u. 7.

 

 SZAB_Szeged


PROGRAM

PLENÁRIS ÜLÉS

 

Helyszín:

9:30-10:00

Regisztráció

 

10:00-10:15

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke, a Társadalomtudományi Doktori Tanács elnöke (SZTE ÁJTK):

Köszöntő

 

10:15-11:00

Dr. habil. Fekete Balázs, egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, MTA TK Jogtudományi Intézet, a Bolyai ösztöndíj támogatásával):

"A jogi kultúra fogalma – történet és alkalmazás. A jogösszehasonlítás nézőpontjából"

 

11:00-11:45

Dr. habil. H. Szilágyi István, egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar):

"A jogi történetek szerepe a jogi kultúra tanulmányozásában"

 

11:45-12:00 Kérdések, hozzászólások

 

 

 

Ebéd: 12:00-12:30, Helyszín: Fsz.4.

Szekcióülések: 12:30-17:00

Helyszín: Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza

Szeged, Somogyi u. 7.

KÖZJOGI SZEKCIÓ

Helyszín: 103-104. Díszterem

Szekció elnöke:

Dr. Kiss Barnabás, egyetemi docens

 

12:30-12:50 Hajdu Szabolcs (SZTE)

Gondolatok a közigazgatási jogviszonyról

12:50-13:10 Kálmán Renáta (SZTE)

"Lengyel-magyar két jó barát", avagy a magyar és lengyel jogklinika rendszerek összehasonlítása

13:10-13:30 Lichtenstein András (SZTE)

A világ legobjektívabb hatósága? - Az ügyészség a német jogi kultúrában

13:30-13:50 Márki Dávid (SZTE)

A közszereplők képmásvédelme a bírósági eljárások során, a sajtókultúra és a joggyakorlat tükrében

13:50-14:10 Márok Soma (SZTE)

Az erőszakos többszörös visszaesőkre vonatkozó szankciók a magyar büntetőjogban

14:10-14:30 Nagy Katalin (BCE)

A kultúra mint jogalany

14:30-14:50 Novák István (ME)

A kánonjog kultúrafejlesztő hatása hazánkban

14:50-15:10 Pétervári Máté (SZTE)

“Nyúzó Pál uram” hatásköre a polgári korban

15:10-15:30 Salvador Neto Luis (KRE)

A szegénység kérdése, mint jogi és társadalmi kihívás

15:30-15:50 Szaniszló Krisztián (PPKE)

Állami szerepvállalás a kulturális igazgatásban és a kultúra finanszírozásában

15:50-16:10 Tapodi Péter (SZTE)

A nyitott törvényi jogállású bűncselekmények mulasztásos változata a magyar, német és svájci büntetőjogban

16:10-16:30 th Géza (SZTE)

Az alkotmányos “idem” fogalom a kétszeres elítélés tilalmának értelmezésében


NEMZETKÖZI JOGI ÉS EURÓPA-JOGI SZEKCIÓ

Helyszín: 217. terem

Szekció elnöke:

Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, adjunktus

 

12:30-12:50 Farkas Zsófia (SZTE)

Diplomáciai menedék a latin-amerikai jogi kultúrában

12:50-13:10 Jerney Leona (SZTE)

A kartellek szabályozása az Európai Unióban

13:10-13:30 Pászka Imre Ágoston (SZTE)

Szíria kultúrális örökségének védelme a fegyveres konfliktusok árnyékában

13:30-13:50 Szaniszló Réka Brigitta (SZTE)

Vietnam jogi kultúrája

13:50-14:10 Szőke-Kis Bernadett (SZTE)

Az állam szerepe a nemzetközi kapcsolatokban - A posztszovjet térség államtöredékei

14:10-14:30 Takács Nikolett (ME)

A menekültek integrációjának főbb kérdései, különös tekintettel az elosztási mechanizmus Európai Uniós szabályozására

14:30-14:50 Tribl Norbert (SZTE)

Többszintű alkotmányosság és alkotmányos identitás


 

MAGÁNJOGI SZEKCIÓ

Helyszín: 110. terem

Szekció elnöke:

Dr. habil Gellén Klára, egyetemi docens

 

12:30-12:50 dt Nóra (SZTE)

A startupok kialakulása itthon és külföldön

12:50-13:10 Kiss Bettina Boglárka (KRE)

A jogos gazdasági érdek jelentéstartalma és határai

13:10-13:30 Kriston Edit (ME)

A család fogalma a társadalmi innováció sűrűjében különös tekintettel a fogalmi jogi és szociológiai megközelítésre

13:30-13:50 Labancz Andrea (SZTE)

Jogi és pénzügyi kultúra a digitalizáció korában

13:50-14:10 Makra Norbert (SZTE)

Hátrányos jogkövetkezmény kiszabása és az azt megelőző eljárás rendje: Egyéni döntések helyett közösségi cselekvés

14:10-14:30 Marsovszki Ádám (SZTE)

Ügyintézési kultúra testközelből: Az élethelyzethez kapcsolódó ügyféltájékoztatás kihívásai

14:30-14:50 Nagy Barna Krisztina (NKE)

Jog és kultúra: A szindikátusi szerződés és a sport

14:50-15:10 Polgár Zoltán (NKE)

A társasházi jog változásainak hatása a társasházi közösségekre

15:10-15:30 Rácz Ildikó (KRE)

A „munkavállalók” kollektív jogainak érvényesülése a digitalizáció korában

15:30-15:50 Sápi Edit (ME)

Mennyi szerep, mennyi jogállás – A színpadi művek alkotóinak egymáshoz való viszonya a művészet és a szerzői jog szemüvegén keresztül

15:50-16:10 Varga Csaba Koppány (SZTE)

Agrárspecifikus termékmegjelölések


 

INTERNATIONAL STUDIES

Helyszín: 216. terem

Szekció elnöke:

Dr. habil Soós Edit, egyetemi docens

 

12:30-12:50 Gizem Gültekim Várkonyi (SZTE)

Personal Data Protection in the Era of Electronic Persons: Considerations and Approaches

12:50-13:10 Aigue Kozhenova (BCE)

Failed Regionalism in Post-Soviet Central Asia

13:10-13:30 Tugce Kilic (SZTE)

Legal Changes on the Turkish Immigration, Asylum and Refugee Protection: from geographic limitation to multiculturalism?

13:30-13:50 Gauri Nirwal (DE)

The Impact of Culture on International Commercial Arbitration

13:50-14:10 Ormándi Kristóf (SZTE)

Cult Criminal Activity and its Legal Ramifications in the Media

14:10-14:30 Maitrayee Pathak (SZTE)

Diversity in Culture: A New Legal Challenge

14:30-14:50 Vixaty Phompanyia (SZTE)

Scrutiny of the Principle of Subsidiarity in the V4 countries

14:50-15:10 Nimitxay Thepphavahn (SZTE)

Views on Democracy in Different Culture

15:10-15:30 Santiago Vallejo (SZTE)

The Anthropocentrism of International Law

15:30-15:50 Veilandics Eszter (SZE)

Settlement Developement: A “Slap in the Facade” Effect


 

Főszervezők:

Prof. Dr. Blutman László tanszékvezető, egyetemi tanár, a SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, tanszékvezető, egyetemi tanár, a SZAB Jogtudományi Szakbizottság elnöke, a Társadalomtudományi Doktori Tanács elnöke

Dr. Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, a SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola titkára

 

Szervezők:

Lichtenstein András

Márki Dávid

Pétervári Máté

Sádt Nóra

Szőke-Kis Bernadett