IMG_0392_cover

Jogi akadálymentesítés a Visegrádi Országok között

2018. április 17-én a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közös szervezésében került megrendezésre a Visegrádi Országok közötti jogi akadálymentesítést célzó projekt nyitó konferenciája.

A konferenciát Mezei Péter, a SZTE ÁJTK nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese nyitotta meg, aki a tudományos nemzetközi együttműködés szerepét és jelentőségét hangsúlyozta a V4 országok között. Elmondta, hogy a projekt célja Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország között a személyek szabad áramlását kiegészítendő illetve megkönnyítendő, annak jogi akadálymentesítését célzó megoldások kidolgozása.

DSC_012530

A dékánhelyettesi köszöntőt Nemessányi Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkárának nyitó beszéde követte, aki kiemelte, hogy a Jogi akadálymentesítés a CESCI projektjeként indult el 2016-ban. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott projekt célja a magyar határok mentén meglévő jogi és adminisztratív természetű akadályok beazonosítása volt, valamint megoldási javaslatok kidolgozása – európai jó gyakorlatok tapasztalatai alapján. Az egyedi projekt fokozatosan vált átfogó kezdeményezéssé, amihez hozzájárult a CESCI projektjével párhuzamosan futó Cross-Border Review projekt, amelyet az Európai Bizottság indított el, 2015-ben.

A belső határok átjárhatóságát célzó V4-es szintű együttműködés kereteiről szóló panel első előadója Varjú Krisztina, Magyarország 2017-2018. évi V4 elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztosa a V4-es magyar elnökség prioritásait ismertette és annak eddigi eredményeiről beszélt.


DSC_012526

Ricardo Ferreira, az Európai Bizottság EU Regionális- és Várospolitikai Főigazgatóságának képviselője részletesen ismertette a Bizottság Cross-Border Review dokumentumát, és bemutatta a „Boosting Growth and Cohesion in EU Border Regions” c. közlemény legfontosabb részleteit és lehetséges jövőbeli hatásait.
Fejes Zsuzsanna, a SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének igazgató-helyettes docense a határon átnyúló együttműködések nemzetközi jogi és uniós jogi kereteiről nyújtott áttekintő előadást. Ennek során kiemelte, hogy a DG Regio által koordinált Cross-border Review mellett figyelemre méltó a 2015-ös luxemburgi elnökség által kezdeményezett új jogi megoldás, amely egy European Cross-Border Convention (ECBC) létrehozását célozza.
A konferencia második panelje a határon átnyúló együttműködések nemzeti szabályozási kereteit vizsgálta. Ennek során Katarína Mihaľová, a Szlovák Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium határ menti programokért felelős igazgatója beszélt a jogi akadályokról és a szlovákiai határ menti együttműködési programok tanulságairól.


DSC_012527


Katarzyna Kos, a Lengyel Kormány Jogalkotói Központjának jogásza a lengyel jogalkotási folyamatokban felmerülő, határon átnyúló kérdések problémáit ismertette.

Michal Sindelar és Milan Jeřábek, a Masaryk Egyetem kutatói pedig a cseh határtérségek együttműködéseit mutatták be.

DSC_012528A konferenciát Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára zárta a Jogi akadálymentesítés kezdeményezés és a határon átnyúló szabad mozgás V4-es platformja c. előadásával. Ennek során arról beszélt, hogy a meglévő akadályok véletlenszerű kezelése helyett célszerű volna kialakítani olyan állandó mechanizmusokat, amelyek segíthetik a döntéshozók munkáját, és folyamatosan reflektálni tudnak a kialakult problémákra.
Ehhez a megoldást a visegrádi országok szintjén létrehozandó, az Északi Tanács megoldásához hasonló platform jelenthetné, amely a négy visegrádi ország állampolgárainak szabad mozgását segítő körülmények kialakításán dolgozna. Ennek értelmében a projekt elvárt eredménye a skandináv államok együttműködését, illetve a Benelux államok kooperációját megvizsgálva, tanulmányutak segítségével, a munka-, az oktatás és a hétköznapok minden aspektusának figyelembe vételével egy kézikönyv kidolgozása, amelyben a projekt résztvevői a V4-ek Mobilitási Tanácsának felállítására, annak felépítésére, működésére tesznek javaslatot.


DSC_012529


A rendezvény 2018. április 18-án szűkebb körű, szakmai munkamegbeszéléssel és a feladatok ütemezésének kialakításával folytatódott, amelyen a szervezők mellett részt vettek a CESCI Carpathia képviselői Szlovákiából, a Masaryk Egyetem kutatói Csehországból, illetve a Varsói Egyetem Európai Regionális és Lokális Tanulmányok Intézetének képviselői Lengyelországból.
A 2017. február 1. és 2019, július 31. között zajló projekt szakmai megvalósításában a SZTE ÁJTK részéről Fejes Zsuzsanna, az NRTI igazgató-helyettes egyetemi docense; Soós Edit, a Politológiai Tanszék habilitált docense; Szőke-Kis Bernadett, PhD hallgató; Vixaty Phompanya PhD hallgató, valamint Gombos Jarmo Juhani, az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok MA képzés hallgatója vesz részt.


DSC_012525