A nemzeti kisebbségek jogi és demográfiai helyzete és kihívásai a Kárpát-medencébenBethlen_Gabor_alap_miniszterelnokseg


2018. április 23.

 

Helyszín: a Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza

(6720 Szeged, Somogyi u. 7.)

 

 

Szervező:

SZTE ÁJTK

Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet


A konferencia célja a nemzeti kisebbségek jogait érintő kérdések és kihívások széleskörű bemutatása nemzetközi jogi, uniós jogi, valamint demográfiai aspektusból. A rendezvényen résztvevő elismert szakemberek a Kárpát-medencében élő nemzeti kisebbségek jogvédelmét, jogkiterjesztését, jogaik megerősítésének lehetőségeit elemzik és mutatják be.

A konferencia Szerbia uniós csatlakozásának aktualitásán túlmenően egy egységes képet kíván bemutatni arra vonatkozóan, hogy a nemzetközi jog keretein belül milyen továbblépési lehetőségek vannak a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére, valamint, hogy milyen kihívásokat jelent az egységes nemzetben való gondolkodás a magyar nemzet közjogi egyesítése vonatkozásában, amelynek kereteit az Alaptörvény D cikkelye határozza meg.

A konferencia során az előadók célja egyfajta prognosztizálható jövőkép felvázolása, hogy milyen hatással lehet a jogfejlődés a kárpát-medencei kisebbségi magyar közösség jogvédelmére.

 

Bethlen_Gabor_alap


Program

 

09:00-09:30 Regisztráció

 

09:30-09:40 Megnyitó

Dr. Fejes Zsuzsanna, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet

 

9:40-10:10 Nemzetpolitika és kisebbségi jogkiterjesztés

Dr. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója

 

10:10-10:40 A Délvidék településeinek nemzetiségi adatai,

különös tekintettel a 2011. évi szerbiai népszámlálás eredményeire

Dr. Gyémánt Richárd, adjunktus, SZTE ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék

 

10:40-10:55 Kérdések

 

10:55-11:10 Kávészünet

 

11:10-11:40 Miként erősíthető a nemzeti kisebbségek nemzetközi jogi védelme: néhány lehetőség

Dr. Andrássy György, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem ÁJK, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék

 

11:40-12:10 A kisebbségi jogok lehetséges nemzetközi jogi távlatairól - avagy milyen hatással lehet a prognosztizálható jogfejlődés a kárpát-medencei kisebbségi magyar közösség jogvédelmére?

Dr. Tóth Norbert, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

12:10-12:40 Nemzeti kisebbségi jogok az EU csatlakozás tükrében - Szerbia esete

Dr. Beretka Katinka, docens, Gazdasági és Igazságszolgáltatási Jogi Kar, Szabadka

 

12:40-12:55 Kérdések

 

12:55- Ebéd

 

 

 

Amennyiben rendezvényünk felkeltette érdeklődését, kérjük, részvételi szándékát jelezze az alábbi módok egyikén:

 

On-line regisztráció: www.u-szeged.hu/irsi (Aktualitások)
E-mail: irsi@irsi.u-szeged.hu
Telefon: 62/544-242