Prof. Dr. Karsai Krisztina 2018. március 3-23. közötti shanghaji kiküldetésről

Egy út egy övezet – az ÁJTK is részt vesz a programban

Egy út egy övezet – az ÁJTK is részt vesz a programban


A Shanghai University of Political Science and Law partneregyetemünk 2013-ban megalapította a China Institute for SCO International Exchange and JudicialCooperation intézetet az „Egy övezet, egy út” keretprogram támogatásával. Az intézet szakmai továbbképzéssel és kutatással foglalkozik egész Kínára kiterjedő hatókörrel, ami kifejezetten erős szakmai potenciált és lehetőségeket teremt az egyetem és partnerei számára is.

Shanghaj_01

Az intézet alapítása és működésének első néhány éve a SHUPL egyetem számára a sanghaji egyetemi listán lényegében kategóriaugrást eredményezett, a sanghaji metropolisz egyetemi rangsorában (kb. 100 egyetem) a társadalomtudományi területen elérték a 10. és 20. hely közötti rangsorolást és további fejlesztéseik a minél magasabb hely elérését és biztonságos megtartását célozzák. Az intézet újonnan indított programja a külföldi vendégprofesszorok meghívása hosszabb kurzusok és tehetséggondozó foglalkozások tartására.

SHUPL : Jelenleg kb. 11 ezer hallgatója van az egyetemnek és kb. 750 oktatója.


Gyümölcsöző kooperáció – elmélyülő kapcsolatok


A BTI vezetőjének, aki egyetemünk oktatási rektorhelyettese és az SZTE konfuciusz Intézet Boardjának tagja a mobilitás alkalmával volt lehetősége találkozni a partneregyetem vezetőivel is.

Shanghaj_02
'Testvérkarok' találkozása

A SHUPL egyik kara a Büntető Igazságszolgáltatási Kar, kb. 1000 diákkal.

A 2018. március 13-i találkozón kollégánk Xu Haikunnal (Büntetőjog Program vezetője)

Wang Naval (Büntetőjogi Program vezető-helyettes) Hu GuanShival (a kar párttitkára) és He Jinnel (Drogpolitika Program vezetője) folytatott egyeztetéseket.

A Büntető Igazságszolgáltatási Kar immár negyedik éve küld az ÁJTK Summer Semester elnevezésű programjára kínai diákokat.

A tervek szerint megnyitjuk a nyári egyetemet más szakok (nemcsak jogászok, büntető igazságszolgáltatási szakosok) számára is, és további specifikus témákat is kínálnánk.

A megbeszélésen egyeztetéseket folytattak a résztvevők esetleges közös képzési tervekről, valamint a Kínába irányuló hallgatói és a Szegedre irányuló oktatói mobilitás erősítéséről


Alumni-találkozó – Summer Semester alumnusai


Shanghaj_03A jó hangulatú megbeszélésen a diákok élményeiket újratárgyalva és egy év távlatából már objektíven szemlélve érdemi visszacsatolást adtak a programunkról, észrevételeikkel erősíteni tudjuk a nyári egyetem kínálatát és különösen a szabadidős programok szervezését.


Egyetemi szintű egyeztetés


Shanghaj_04Karsai professzor 2018. március 21-én találkozott A SHUPL rektorával, Xiaohong Liu professzorral, és közvetítette az ÁJTK dékánjának meghívását Szegedre.
A rektorasszony a nemzetközi magánjog professzora. Az ebéddel egybekötött találkozón a Kapu program kezdeteiről, jelenéről és jövőjéről is szó esett, továbbra is maximálisan támogatják az együttműködésnek ezt a szeletét is.
A találkozón részt vett még WeiWang, Pan Tonglu, WangYao és YvetteZhang.


Westeros Királysága és az emberkereskedelem _ óriási verseny az ICC MootCourtCompetition 2018-as kínai fordulóján


Shanghaj_05A hagyományosnak tekinthető, fontos nemzetközi büntetőjogi verseny (Leiden Egyetem szervezésében) az idén is megrendezésre kerül és az itteni csapatnak a kínai nemzeti döntőben is meg kellett mérettetnie magát, mivel 40 csapat nevezett és csak 4 mehet tovább a holland döntőbe. A SHUPL csapatának felkészítésében is részt vett Karsai Krisztina: az írásos beadvány véleményezése, a versenyzőkkel történő szakmai workshop tartása és a szóbeli forduló helyi szimulásánál történő elnöklése volt a feladata.
A kínai döntőben egyébként 5. lett a csapat, ami azt jelenti, hogy éppen lecsúsztak a döntőbe jutásról, de kis munkával jövőre elérhetővé is válhat számukra.

民族之歌 azaz Taplra magyar

Shanghaj_06

A mobilitás idejére esett a magyar nemzeti ünnep, amit Snaghajban is megünneplnek a Magyar Főkonzulátus szervezésében, a sanghaji petőfi szobornál. A műsort azok a kínai egyetemisták adták, akik a Sanghaji Idegennyelvi Egyetem (SISU) két éve indult magyar szakán tanulnak és 2018 szeptemberében az SZTE-re jönnek nyelvi részképzésre.

Shanghaj_07
Prof. Dr. Karsai Krisztina a magyar szakos hallgatókkal


ComparativeCriminalJustice című kurzus


Shanghaj_0830 fő vett részt a kurzuson (5 x 3 óra), mindannyian az ún. „CriminalJustice” szak hallgatói, szinte mindegyik évfolyamból voltak. Nem volt könnyű számukra az angol nyelvű kurzus követése, többek bevallása szerint most először hallottak angol nyelvű előadást élőben. Ebből fakadóan a hallás utáni megértés a legnehezebb számukra – az írott szöveget jól és gyorsan fel tudják dolgozni. Hasonló a tapasztalatom a Szegedre érkezőkkel is. Ennek alighanem a kínai oktatásban sajátosan értelmezett angol nyelvtanítási módszerek lehetnek az okai, változtatni rajta csak azon hallgatók esetében tudunk, akiket tanítunk. A kurzus során a hallgatóknak többször kellett önállóan is megszólalni angolul (mindenkinek egyesével is), az volt a benyomásom, hogy elég jól tudják kifejezni magukat, csak bátortalanok.
A kurzust vizsgával zárták a hallgatók, amelynek írásbeli és szóbeli része is volt. Az írásbeli tesztet követően a szóbeli forduló lényegében egy előre kiadott szakirodalmi anyag irányított kérdések alapján történő feldolgozását jelentette, amit a hallgatók négyfős csapatokban teljesítettek.