Egyetemi_nev_griffes_hatter

Nagy Ferenc az MTA új doktora

nagy_ferenc_fit_280x10000Nagy Ferenc értekezésének új tudományos eredménye a büntetőjog erkölcsi megalapozottságának eredeti megközelítése, a büntetőjog három forrásaként a római jognak, a kánonjognak és a jogfilozófiának a kijelölése, a szabadság és a biztonság egymást kiegészítő, de egymással folytonos harcban álló társadalmi és jogi elveinek a büntetőjogra gyakorolt hatásának bemutatása és annak megfogalmazása, hogy bármelyik elv egyoldalú hangsúlyozása jogdogmatikai és társadalmi töréshez vezet, ami a jogállam működésének erodálódását vonja maga után. Továbbá a büntetőjog feladatainak komplex meghatározása, amelyben a jogtárgyvédelem (hasznossági elv), az etikai értékek megóvása (értékelv) és a jogkövető magatartás erősítése (törvénytisztelet) együttesen jelenik meg. Fontos eredmény még a magyarság bűnügyi és büntetőjogi múltjában a korábban még fel nem dolgozott ereklyék feltárása, az ellenség-büntetőjog kritikai értékelése.