Cover

Összehasonlító Jogi és Jogszociológiai TDK, AZ első évfolyam legjobb előadója prezentációs verseny

2018. február 8-án délután a Kari Társalgóban a megújuló Összehasonlító Jogi és Jogszociológiai TDK keretében az Összehasonlító Jogi Intézet vezetője, Badó Attila intézetvezető egyetemi tanár előadást tartott az Intézet múltbéli projektjeiről és a jelenleg zajló kutatásokról. Előadásában ösztönözte a leginkább elsőéves hallgatóságot, hogy már joghallgatói pályájuk elején mélyüljenek el egy-egy érdekes, kérdéseket felvető problémakör vizsgálatában, csatlakozzanak az egyetemen zajló kutatásokhoz. Az Intézet idei talán legjelentősebb kutatását a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett A magyar önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusának jogtörténeti, jogszociológiai és összehasonlító jogi vizsgálata elnevezésű Államtudományi Műhely végzi, amelynek kutatásvezetője Badó professzor úr. A kutatóműhely szeretettel várja azokat a lelkes és érdeklődő joghallgatókat, akik szeretnék megismerni az empirikus kutatások módszertanait és gyakorlati oldalát, akik szeretnének aktívan, kérdezőként részt venni egy csongrád megyei lakossági és önkormányzati kérdőíves és mélyinterjús felmérésben, akik szeretnék megismerni az önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusát, szeretnének belepillantani egy, a jó kormányzást elősegítő kutatásba.

02

Az Intézetvezető rövid TDK előadását követően elstartolt az I. évfolyam legjobb előadója c. összehasonlító jogi prezentációs verseny. A nyolc versenyző kiválasztása A jogrendszerek világa c. elsőéves gyakorlati órán történt, az oktatók minden gyakorlati órán levezényeltek egy „háziversenyt”, így a gyakorlatok legjobb előadói juthattak el a február nyolcadikai versenyre.

Badó Attila gyakorlati csoportjából Ruttner Emese: Az előítélet szerepe az igazságszolgáltatásban című előadását tartotta meg. Heka László docens úr csoportjaiból továbbjutott két hallgató Erdősi Gergely: A köztársasági elnök hatásköréről, Mócza Mariann Anikó: A magyar és az olasz köztársasági elnök hatásköreinek összehasonlításáról tartott előadást. Mezei Péter docens úr csoportjaiból Bibok Ágnes: A skandináv jogrendszerek alapvonásai, Németh Anita: Az ősi afrikai jog és bírósági rendszer, Hegyi Eszter: A francia igazságszolgáltatás felépítése című prezentációját mutatta be. Harkai István PhD ösztöndíjas gyakorlati csoportjából Restás Cintia: Az apartheid Dél-Afrikában témakörébe vezette be a hallgatóságot. Patyi Zsófia PhD ösztöndíjas csoportjából Visnyei Violetta: Jogászképzés és jogászi professziók Magyarországon címmel adott elő.

03

A jó hangulatú verseny során a Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékről érkező Nagy Zsolt docens úrral kiegészülő zsűri nehezen hozta meg döntését, a hallgatók közel azonos képességekkel rendelkeztek, így több megosztott helyezés is született.


A végeredmény:


I. hely: Bibok Ágnes
Megosztott II. hely: Restás Cintia és Erdősi Gergely
Megosztott III. hely: Hegyi Eszter és Visnyei Violetta

 


04

A prezentációs verseny és a TDK-ülés zárásaképpen Mezei Péter intézetvezető-helyettes docens úr tartott egy rövid beszámolót az Intézetben zajló, általa vezetett kutatásokról, konferenciákról, az Infocopy diákkör tevékenységéről.

05

A galéria további képei az Intézet Facebook-oldalán tekinthetők meg: https://www.facebook.com/pg/osszehasonlitojogiintezet/photos/?tab=album&album_id=2055582691125327


A beszámolót és a fotókat készítette: Patyi Zsófia