Kovacs_Laszlo_cover

Elhunyt Dr. Kovács László Imre, az SZTE ÁJTK egyetemi docense

Temetése 2018. január 10-én 11 órakor kezdődik Szegeden a Belvárosi Temetőben.

In memoriam Dr. Kovács László Imre (1954-2017)

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, valamint Politológiai Tanszéke mély fájdalommal tudatja, hogy Kovács László Imre a Politológiai Tanszék egyetemi docense 2017. december 28-án, életének 64. évében fájdalmasan korán eltávozott közülünk.

 

Kovács László Imrét karunk saját halottjának tekinti, búcsúztatása 2018. január 10-én, szerdán 11.00 órakor kezdődik Szegeden a Belvárosi Temetőben.

 

Kovács László Imre egyetemi tanulmányainak befejezése után 1978-ban került a Tanszékre, ahol csaknem 40 évet töltött, és vált elismert oktatóvá és kutatóvá. Széleskörű és sokszínű oktatási tevékenységet folytatott a politikaelmélettől, az európai összehasonlító politikán és magyar politikai rendszeren keresztül a magyarországi parlamenti választások 1948-tól napjainkig témakörökben. Kiváló tanár volt, szenvedélyesen szeretett tanítani. Közvetlen személyisége, nagyszerű előadói képessége nagy hatással volt tanítványaira. Kutatói érdeklődése korán a választástudományra irányult. A tudományág magyarországi kialakításában úttörő szerepet játszott. A magyar választástudomány meghatározó alakjává vált, a választások elméleti és módszertani vizsgálata tekintetében munkásságának iskolateremtő szerepe volt. Oktatói és tudományos tevékenységét Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal (1999-2002) ismerték el. Tagja volt a Magyar Politikatudományi Társaságnak és állandó konzulense a Politikatudományi Szemlének.

Kovács László Imre az egyetem és a kar közéletébe is több fontos megbízatást teljesítve, aktívan bekapcsolódott. A Politológiai Tanszék vezető oktatójaként a Tanszék oktató és tudományos életének domináns egyénisége, több tudományos program (elsősorban a választások és választási rendszerek témaköréhez kapcsolódóan) kutatásvezetője volt.


1987-1990-ben nem akart ő sem állni, „amikor mozdult a föld”. A reformköri mozgalom mértékadó alakjaként tevékenykedett.


Halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Nagyon fog hiányozni!


A Kar közössége és a Tanszék kollektívája mély fájdalommal fogadta halála hírét.