A menekültügyi ítélkezés gyakorlatának egyes kérdéseiről szervezett kötetlen beszélgetést a Közigazgatási Jogi TDK

2018. április 25-én tartotta a félév első rendezvényét a közigazgatási jogi tudományos diákkör, melynek keretében a menekültügyi ítélkezés gyakorlati kérdéseibe nyerhettünk betekintést meghívott előadónk, Dr. Tóth Kinga, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírájának a témát exponáló bevezető előadásában. TDK_2018_04_25_1

A rendkívül tartalmas bemutató eredményeképpen elsődlegesen a menekültügyi eljárás gyakorlati aspektusait vizsgálta a bírónő, hangsúlyt helyezve az eljárás mint közigazgatási eljárás speciális kérdéseire, továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal mint központi hivatali formában működő államigazgatási szerv működésére, illetve annak szervezeti sajátosságaira, valamint a döntésekkel kapcsolatos közigazgatási perekre, amelyek a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság hatáskörébe tartoznak. Rövid áttekintést kaphattunk a menekültügyi igazgatást és ítélkezést meghatározó szerteágazó jogforrási rendszerről is. TDK_2018_04_25_2

Előadónk illusztrálta a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kapcsán az ügyek egyediségéből eredő bírósági ügyintézés jellegzetességeit, a bírósági előtti eljárás menetét, a sajátos, hagyományostól eltérő eljárásjogi intézményeket, az információtechnológiai lehetőségek felhasználását. Mindemellett ízelítőt kaptunk a bizonyítási nehézségekről, valamint arról, hogy melyek a döntéshozatali sajátosságok a menekültügyekkel kapcsolatos közigazgatási perekben. A téma aktualitását más oldalról is alátámasztandó, dr. Tóth Kinga kitért a Közigazgatási Perrendtartás változtatásaira – a 2018. január 1-jén hatályba lépett jogszabály ugyanis jelentős újításokat hozott a menekültügyi ítélkezésben is. A bíróság ezekkel az ügyekkel kapcsolatos közigazgatási perekben ugyanis kasszációs jogkört gyakorol, a bírónő olyan gyakorlati problémákra is rámutatott, amely a bíróságok megsemmisítő és új eljárás lefolytatására kötelező döntéseinek eredményeképpen nehézséget okozhatnak az újabb közigazgatási eljárások lefolytatása során. TDK_2018_04_25_3

A rendezvény további érdekességekén említhetjük, hogy egy olyan egyesület – a Magyar Helsinki Bizottság – képviselői is megtisztelték szakmai rendezvényünket, amely a menedékjogról szóló törvény alapján jogvédelemmel foglalkozva ingyenes jogi segítséget nyújt az elismerést kérőknek, továbbá karunk egyik oktatója is meglátogatta rendezvényünket, aki a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben foglaltak szerint nyújt segítséget számukra. A gyakorlatban jogi segítséget nyújtó szakemberek is megosztották tapasztalataikat a hallgatósággal.

 

Az előadást kötetlen beszélgetés követte, ahol a hallgatók választ kaphattak felmerült kérdéseikre.

 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2017-2018) című, NTP-HHTDK-17-007 kódjelű pályázat támogatásával valósult meg.

 

 

Aradszky Csilla, Barna Mónika