Demokrácia és Jog - Nemzetközi konferencia az EPLO, NRTI és Europe Direct szervezésében

2018. május 10-11-én került megrendezésre a European Public Law Organization, a Europe Direct Szeged és a Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének közös szervezésében a „Demokrácia és jog az európai integrációban és a nemzetközi kapcsolatokban” c. nemzetközi konferencia. A két napos konferencia keretében számos elismert jogtudós folytatott intenzív tudományos vitát az európai integrációt érintő aktuális kérdésekről, így különösen a demokrácia múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A József Attila Tanulmányi és Információs Központban megrendezett konferencia köszöntőjében Trócsányi László igazságügyi miniszter hangsúlyozta az európai tagállamok együttműködésének fontosságát a demokrácia, mint európai érték megújítását illetően, illetve üdvözölte az EPLO és a Szegedi Tudományegyetem között újonnan született együttműködést. Eloadok

Kapcsolódva Trócsányi László gondolataihoz Spyridon Flogaitis az EPLO igazgatója felidézte a demokrácia eredetét, mint az ősi Görögországból származó értéket, amely bár tartalmában változott az elmúlt évszázadok alatt, a mai napig összeköti az európai tagállamokat és alapjaiban meghatározza az Európai identitást. A köszöntő és bevezető előadásokat követően a Sorbonni Egyetem egyetemi tanára Bertrand Mathieu a közvetlen és a közvetett demokrácia kapcsolatáról tartott előadásában a jog és a demokrácia lehetséges összeütközésének veszélyeit, egyúttal lehetőségeit hangsúlyozta. 01_page

A konferencia második szekciójában, Fejes Zsuzsa egyetemi docens moderálása mellett, Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke az emberi jogok védelmének rendszerét az egyes tagállamok nemzeti alkotmányos identitásának tükrében mutatta be, kiemelve a magyar Alkotmánybíróság joggyakorlatát és az európai alkotmányos párbeszéd jelentőségét. Melyet, szintén alkotmánybírói megközelítésből, Korhencz Tamás egyetemi tanár, a Szerb Alkotmánybíróság tagja folytatott, aki a demokrácia egyes megjelenési formát mutatta be, majd részletesen kitért a szerbiai gyakorlatra és tapasztalatokra. A konferencia délelőtti szekciójának utolsó előadója Smith Eivind professzor, az Oslói Egyetem egyetemi tanára volt, aki a demokrácia és az alkotmányosság kapcsolatáról tartott kimerítő előadást. IMG_1027

A szekciót lezáró vitát, majd ebédszünetet követően párbeszéd a demokrácia és az európai integráció összefüggéseivel folytatódott Szalai Anikó egyetemi adjunktus moderálása mellett. A délutáni szekció első előadásában Jaap de Zwaan, professzor emeritus, a Rotterdami Erasmus Egyetem egyetemi professzora „Demokrácia az EU szintjén: a tagállamok, EU-s intézmények, nemzeti parlamentek és a polgárok közötti interakció egyedi modellje” című előadásában az európai intézmények transzparenciájának fontosságát emelte ki az európai demokrácia elősegítése érdekében. A szekció második előadásában Sonnevend Pál, az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese az Európai Unióban fennálló demokratikus deficit történetét elevenítette fel egy, a megszokottól eltérő nézőpontból. A szekció és a konferencia első napjának utolsó előadását Veronika Bilková, a Velencei Bizottság alelnökének prezentációja jelentette, aki a demokráciát és az emberi jogokat érintő kihívásokról osztott meg vitaindító jellegű gondolatokat. A konferencia első napját Chronowski Nóra az ELTE tanszékvezetőjének összefoglalója zárta, aki a konferencia ezen szakaszát az egyes előadások konklúzióinak összefoglalásával zárta.

 IMG_0972

A konferencia második napján megtartott előadásokhoz a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának épülete adott otthont. A második napon fiatal kutatók és PhD hallgatók folytattak tudományos párbeszédet a demokrácia és a jog összefüggéseiről négy téma szerint: Demokrácia és emberi jogok, demokratikus elvek az alkotmányjogban és egyéb jogterületeken, demokrácia a nemzetközi jogban és a nemzetközi kapcsolatokban, illetve a demokrácia kultúrája.

 

A két napos nemzetközi konferencia számos kutatónak és jogtudósnak teremtett lehetőséget a találkozásra, véleménycserére és vitára, nem utolsó sorban az egymással folytatott párbeszédre a demokrácia és jog(állam) értékeiről és jövőjéről.

 

Ez úton szeretnénk köszöntet mondani a konferencia minden résztvevőjének, előadójának és szervezőjének. Külön köszönet illeti Szalai Anikót a konferencia szervezésének és lebonyolításának koordinációjáért.