31956373_1918365748208114_cover

Határtalan szegedi sikerek Kolozsvárott – I. és III. helyezést értek el a szegedi jog kar csapatai a Sapientia versenyén

2018. május 4-én kezdődött a „Jog a gyakorlatban” című jogesetmegoldó verseny és szakmai tábor, amelynek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adott otthont Kolozsvárott. Az egész hétvégét felölelő szakmai rendezvény keretén belül 3-3 fős csapatok mérték össze anyagi jogi tudásukat, polgári jogi és büntetőjogi szekcióban. Az eseményre 6 hazai jogi kar delegált versenyzőket és a házigazda intézmény hallgatói is megmértették magukat. A megnyitó ünnepségen bemutatásra került a kolozsvári magyar nyelvű jogászképzés története és jelenlegi helyzete.

A verseny szombat délelőtt vette kezdetét. A polgári jogi szekcióban 5 darab, terjedelmes és komplex jogesetet kaptak a csapatok, amelyek megoldását 3 óra alatt kellett elkészíteni írásban. A jogesetekben felmerülő problémák a polgári jog legkülönbözőbb területeit érintették. A megoldáshoz kizárólag a Polgári Törvénykönyv használata volt engedélyezett. A Magyarországról érkező hallgatóknak a magyar jogszabály szerint, a vendéglátó intézmény hallgatóinak pedig a román jog alapján kellett kialakítani álláspontjukat. 31957005_1918365741541448_8474604377821151232_n

A büntetőjogi szekció vonatkozásában, 10 darab, terjedelmét tekintve rövid, de annál komplexebb jogesetet kellett a csapatoknak megoldani 3 óra alatt, amelyhez segédeszközül csupán a Büntető Törvénykönyvet lehetett használni. A jogesetek egy része élet és testi épség elleni, másik része a közlekedési bűncselekmények köréből került ki, de voltak korrupciós - és a nemi élet szabadsága elleni bűncselekmények is. E széles palettáról válogatott jogesetek kapcsán a csapatok feladatát a helyes anyagi jogi minősítés megállapítása, valamint egy-egy a jogesetben megbújt anyagi jogi problémák feltárása képezte. Külön figyelmet kellett fordítani a stádiumtanra, az elkövetők tanára, valamint az egység-többség tanára is. 31957717_1918365881541434_8030640944237772800_n

Az írásbeli részt egy hangulatos kirándulás követte Gyulafehérvárra, majd Torockóra.

A verseny utolsó napján, vasárnap délelőtt a csapatoknak szóban kellett megvédeniük a korábban leírt megoldásaikat. A szóbeli előadásoknál a jogi terminológia használata, az érvelés logikája, a helyes szillogizmus képezte az értékelési szempontrendszer alapját. Így a végső eredményt az írásbeli munka, valamint annak a szóbeli ismertetésére kapott pontok determinálták. 31958600_1918365824874773_6348057784856084480_n

A jogi karok képviselőiből delegált szakmai zsűri döntése alapján a polgári jogi szekcióban a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának csapata I. helyen zárta a színvonalas eseményt.

A csapat tagjai Árvai Gergő, Stricz Walter Roland és Zsurzsa Zsolt József voltak, felkészítőjük Dr. Telegdy Gergely, mesteroktató volt.

 

A büntetőjogi szekcióban karunk csapata: Németh Kata, Őri Zsanett, Szabó Emil a III. helyezést érte el, őket csak a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem delegáltjai előzték meg. A büntetőjogi csapat felkészítője Dr. Gál Andor, adjunktus volt.

31967947_1918365628208126_4233058451984482304_n

A szakmai előadások és programok között a szervezők vendégszeretete jóvoltából alkalom nyílt más egyetemek hallgatóival az informális eszmecserére, a versenyen szerzett tapasztalatok megvitatására.

A szervezők munkáját valamennyi szegedi résztvevő nevében köszönjük! Értékes tapasztalatokkal és életre szóló emlékekkel térhettünk haza Kolozsvárról!