Szellemi tulajdonvédelmi workshop Szegeden

2018. május 15-én került megrendezésre a III. WIPS (Workshop on Intellectual Property Law in Szeged) című rendezvény. Az esemény keynote előadója Rainer Oesch, a Helsinki Egyetem emeritus professzora volt. A program további előadói pedig a Kar International and European Trade and Investment Law LLM képzésének hallgatói.

02154_page

A workshop célja volt, hogy az LLM hallgatók egyszerre részesüljenek oktatásban és adjanak számot saját szakmai felkészültségükről. Ennek részeként előbb Rainer Oesch előadását hallgathatták végig, amely a skandináv országok formatervezési, divatjogi és szerzői jogi gyakorlatának a részleteit elemezte, számos konkrét példán keresztül. A hallgatók ezt követően a félév során elkészített házi-dolgozataikat prezentálták nemzetközi, európai és digitális szerzői jogi területeken. Így különös figyelmet kaptak az afrikai szellemi tulajdonvédelmi keretek, a szabadkereskedelmi és szerzői jogi vonatkozások, az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata és a Digitális Egységes Piac Stratégia.

Oesch_1

A rendezvényt a Dékáni Hivatal munkatársainak segítsége mellett Dr. Mezei Péter docens and dr. Harkai István PhD hallgató szervezték.