Majlath_20180228_095724

Szegedi sikerek a 2017-es Mailáth György Tudományos Pályázaton

Tavaly, 2014-es indítását követően immáron negyedik alkalommal, ismét kiírásra került a Kúria korábbi elnökéről elnevezett Mailáth György Tudományos Pályázat. A megmérettetésen az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói kiváló sikereket értek el. A harminc beérkezett hallgatói pályázatból tíz részesült helyezésben és további kettő különdíjban. E díjak közül ötöt is a szegedi joghallgatók hoztak el. Közülük Pataki Bettina „A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben” című írásával, Szivós Kristóf „Az új Pp. hatásai az eljárások időszerűségére” című pályaművével, Máriás Attila pedig „A munkaidőkeret egyes kérdései a gyakorlati alkalmazás tükrében” című munkájával ért el I. helyezést. Varga Petra „A nyilvánosság elvének érvényesülése(?) a büntetőeljárásban” című alkotása III. helyezésben részesült, Balázs Barbarát pedig különdíjjal jutalmazták a „Hogyan látják? A bírói pálya népszerűsége egy kérdőíves felmérés tükrében” című dolgozatáért. A szegedi sikerek további értéke, hogy hallgatóink valamennyi szekcióból, így a büntetőjogi, a polgári jogi, a munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi, valamint a bírósági általános igazgatási szekcióból, hoztak el díjakat.

A Magyar Igazságügyi Akadémia budai épületében, bíróságok, társhivatások és az akadémiai szektor képviselői jelenlétében 2018. február 28-án került sor a Díjazottak Szimpóziumára, a díjazott pályamunkák ismertetésére. A rendezvényt Karunk korábbi oktatója, jelenleg a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója, Dr. Bóka János nyitotta meg. Örömének adott hangot, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémián a pályázat keretében egymásra találhat a jogalkotás, a jogalkalmazás és a jogtudomány hármasa. Az egybegyűlteket az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Dr. Gyarmathy Judit is köszöntötte, kiemelve, hogy az OBH számára milyen fontos a pályázat támogatása. A megnyitó további részében Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője, egyben a pályázat büntető jogi szekciójának az elnöke foglalta össze a Mailáth György Tudományos Pályázat elmúlt négy évének tapasztalatait. Kiemelte, hogy a pályázat sikerességét igazolja az elmúlt években beérkezett közel 250 nívós dolgozat (a 2017-es évben összesen hatvanat nyújtottak be a hallgatók és a végzett jogászok), amelyek rendre az élet és a jog izgalmas és fontos részterületeire kerestek precíz válaszokat.

A rendezvényen ugyancsak elhangoztak a bírósági tagozat keretében – bírósági alkalmazottak (bírósági elnökök, bírák, titkárok és fogalmazók) által – készített pályamunkák is. Végül az eseményt Dr. Bóka János zárta a 2017-es tapasztalatok összegzésével és a soron következő pályázati kiírással kapcsolatos elképzelések ismertetésével. Elhangzott továbbá, hogy a 2018-as pályázati kiírás várhatóan a „Változás és állandóság a bíróságokon – a 21. század kihívásai” címet fogja viselni.

A 2017-es versenyen helyezést elért dolgozatok PDF formátumban 2018. február 28-ától elérhetők a birosag.hu oldalról.