A személyiség és védelme Az Alaptörvény VI. cikkelyének érvényesülése a magyar jogrendszeren belül c. tanulmánykötet könyvbemutató

Időpont: 2018. április 12.

Helyszín: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kari tanácsterem (Tisza Lajos krt. 54.)

Moderátor: Görög Márta


Program:

14.00 Köszöntő

Balogh Elemér, dékán, SZTE ÁJTK

 

14.05 Megnyitó

Trócsányi László, igazságügyi miniszter

 

14.20 A tanulmánykötetet bemutatja:

Bodzási Balázs, igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár

 

Szemelvények a tanulmánykötetből

14.40

Székely László, alapvető jogok biztosa

Az ombudsmani jogvédelem szerepe a személyiségi jogok védelmében

 

14.55

Menyhárd Attila, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJTK

A személyiségi jogok mint emberi jogok

 

15.10

Koltay András, tanszékvezető habilitált egyetemi docens, PPKE JÁK

Online kapuőrök és a személyiségi jogok védelme

 

15.25

Szomora Zsolt, habilitált egyetemi docens, SZTE ÁJTK

Meghatározható-e a valóság bizonyításának dogmatikai karaktere? Egy összehasonlító büntetőjogi vizsgálat tanulságai

 

15.40

Görög Márta, intézetvezető egyetemi tanár, SZTE ÁJTK

A képmáshoz és hangfelvételhez való jog védelmének fejlődéstörténete és a jogosultat megillető „rendelkezési jog” gyökere

 

15.55 Zárszó

16.00 Szendvics állófogadás (III. emeleti társalgó)

 

A könyvbemutatón való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet 2018. április 4. napjáig jelen linkre való kattintással tehetnek meg.

A könyvbemutató az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg.

Szervezők: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke, PPKE Jog- és Államtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke valamint

az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete