CENTENARIA – 1918

A hosszú 19. század vége

jogtörténeti konferencia
Szeged
2018. december 5–7.


DOKTORANDUSZ SZEKCIÓ

2018. december. 5. (szerda)

SZTE ÁJTK Kari Társalgó

Elnök/Chairperson: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária


13.00 – 13.10 Megnyitó/Opening – Prof. Dr. BALOGH Elemér


13.10 – 13.30 Dr. DRÓCSA Izabella: Köztársasági elnökből politikai elítélt: a Károlyi Mihállyal szemben lefolytatott büntetőeljárások a két világháború között, különös tekintettel a nemzetrágalmazási perekre


13.30 – 13.50 Dr. NOVÁK István: A Codex Iuris Canonici keletkezésének szellemi alapjai


13.50 – 14.10 Dr. TÍMÁR Balázs: Sajtóperek a századforduló idején


14.10 – 14.30 Dr. LIKTOR Zoltán Attila: A magyar trónbetöltés XVI-XVII. századi rendje az Oñate-egyezség (1617) tükrében


14.30 – 14.50 Dr. ÁMÁN Ildikó: A háború alatti jogászképzés története, különös figyelemmel a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemre


14.50 – 15.00 Diszkusszió/Discussion


15.00 – 15.20 Kávészünet/Coffee break


15.20 – 15.40 Dr. BATHÓ Gábor: Mire volt jó az alkotmányvédelmi bizottság?


15.40 – 16.00 Dr. KUN-SZABÓ Zsanett: Az enyhítő körülmények szerepe ítélkezési gyakorlatunkban


16.00 – 16.20 Dr. PÁPAI Márta: A 19. századi francia kodifikáció hatása az olasz jogra


16.20 – 16.40 Dr. SZIVÓS Kristóf: Az 1911. évi I. törvénycikk hatálybalépésének körülményei


16.40 – 17.00 KRUSÓCZKI Bence: A tisztességtelen verseny szabályozása a két világháború között


17.00 – 17.20 Dr. PÁSZKA Imre: Lógjon a Császár! II. Vilmos és a Versailles-i Szerződés 227. cikkelye


17.20 Diszkusszió/Discussion


PLENÁRIS ÜLÉS – CODEX IURIS CANONICI (1917)

2018. december. 6. (csütörtök)

Gál Ferenc Főiskola, Klebelsberg Terem


Elnök/Chairperson: Prof. Dr. Balogh Elemér


10.00 – 10.10 Megnyitó/Opening – Dr. KISS-RIGÓ László püspök


10.10 – 10.30 Prof. Dr. BALOGH Elemér: A hosszú 19. század jogtörténeti dimenziói


10.30 – 10.50 Prof. Dr. ERDŐ Péter: Csernoch János előkészületei 1918-ban a Clemenceau-i egyházpolitika várható bevezetésére


10.50 – 11.10 Prof. Dr. SZUROMI Szabolcs Anzelm: A Liber Extra és a CIC (1917) viszonya, kánonjogi forrás- és tudománytörténeti szempontból


11.10 – 11.30 Kávészünet/Coffee break


11.30 – 11.50 Prof. Dr. BLAZOVICH László: A Summa legum Raymundi és Gratianus Decretuma


11.50 – 12.10 Prof. Dr. HOMOKI-NAGY Mária: A kánonjog és a világi jog megjelenése a családjog viszonyában az I. világháború idején


12.10 – 12.30 Dr. VÖLGYESI Levente: A Codex Iuris Canonici (1917) megalkotásának körülményei
12.30 – 12.50 Kávészünet/Coffee break


12.50 – 13.10 TOPSI Bálint: A katolikus nevelés és hitoktatás a Codex Iuris Canonici (1917) alapján és napjainkban


13.10 – 13.30 KISS Gábor: A világi krisztushívők és az egyházi hatalom kérdése az 1917-es CIC-ben


13.30 – 13.50 Claudia LYDORF: Die Bedeutung von Beichte und Beichtgeheimnis im Codex Juris Canonici


14.00 Ebéd/Lunch


EURÓPAI ALKOTMÁNYTÖRTÉNET I.

2018. december. 6. (csütörtök)

Gál Ferenc Főiskola, Klebelsberg Terem


Elnök/Chairperson: Dr. Antal Tamás


15.00 – 15.20 Prof. Dr. Heinz HOLZHAUER: Die Aufhebung des deutschen Adels durch die Weimarer Reichsverfassung von 1919, besonders der landwirtschaftlichen Fideikommisse


15.20 – 15.40 Prof. Dr. Bernd KANNOWSKI: Menschen- und Bürgerrechte in der Weimarer Reichsverfassung (1919)


15.40 – 16.00 Jakub POKOJ: From the presbytery of Wyszków to district martial courts. Court-martial in Poland at the time of Provisional Polish Revolutionary Committee (1920) and in the Stalinist period (1948-1956)


16.00 – 16.20 Diszkusszió/Discussion


16.20 – 16.40 Kávészünet/Coffee break


16.40 – 17.00 Prof. Dr. Fethi GEDIKLI: Legal Reform in the Ottoman Empire in the Nineteenth Century


17.00 – 17.20 Dr. Abdullah İSLAMOĞLU: The First Ottoman Constitution and the Non-Muslims


17.20 – 17.40 Dr. Ali Adem YÖRÜK: A Brief History of Legal Education in the Late Ottoman Empire


17.40 – 18.00 Krzysztof BOKWA: Red terror - always the same? Court-martials of Stalinist Poland and judiciary in Hungarian Soviet Republic


18.00 Diszkusszió/Discussion


19.00 Vacsora/Dinner


EURÓPAI ALKOTMÁNYTÖRTÉNET II.

2018. december. 6. (csütörtök)

Gál Ferenc Főiskola, Glattfelder Terem


Elnök/Chairperson: Dr. Varga Norbert


15.00 – 15.20 Prof. Dr. Tomas GABRIS: The Great War and Slovaks in the USA: Farewell to the Monarchy


15.20 – 15.40 Dr. Andrea KLUKNAVSKA: Die Gründung der Tschechoslowakei und Bolschewismus


15.40 – 16.00 Dr. Miroslav LYSÝ: Creating of Czechoslovak history after 1918


16.00 – 16.20 Dr. Ján SOMBATI: Expropriation or Confiscation? Interwar Land Reform in Czechoslovakia from the Perspective of International Law


16.20 – 16.40 Diszkusszió/Discussion


16.40 – 17.00 Kávészünet/Coffee break


17.00 – 17.20 Dr. BÓDINÉ BELIZNAI Kinga: Az igazságügyi szervezet és az ügyvitel változásai 1918-ban


17.20 – 17.40 Dr. FREY Dóra: Kontinuität oder Neubeginn? Rechte der Nationalitäten in Ungarn nach 1918 am Beispiel der Tätigkeit Jakob Bleyers


17.40 – 18.00 Dr. KÉPES György: „Den Anden Junigrundlov”: Constitutional Events in Denmark 100 Years Ago


18.00 – 18.20 Dr. KÉPESSY Imre: Development of Criminal Law in the First Czechoslovak Republic


18.20 Diszkusszió/Discussion


19.00 Vacsora/Dinner


HADTÖRTÉNET ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI JOG-TÖRTÉNET
2018. december 7. (péntek)
SZAB Székház, Díszterem (103-104)


Elnök/Chairperson: Prof. Dr. Stipta István


9.00 – 9.10 Megnyitó/Opening


9.10 – 9.30 Dr. ANTAL Tamás: Az igazságügyi igazgatás kihívásai az I. világháború alatt


9.30 – 9.50 Dr. KAISER Ferenc: Bukott tengerész a Duna Bizottság élén


9.50 – 10.10 Dr. BODA Mihály: Az igazságos háború szentkorona-eszmére alapozott elmélete az első világháború előtt


10.10 – 10.30 NÉMETH Balázs: Gyalogsági lőfegyverek és lőkiképzés az első világháború előtt


10.30 – 10.45 Diszkusszió/Discussion


10.45 – 11.00 Kávészünet/Coffee break


Elnök/Chairperson: Dr. Boda Mihály


11.00 – 11.20 HARANGI-TÓTH Zoltán: Gyalogsági harcászat fejlődése az első világháborúban


11.20 – 11.40 Prof. Dr. STIPTA István: Balogh Jenő és a háborús jog


11.40 – 12.00 Dr. VARGA Norbert: Az I. világháború hatása a magyar magánjogra, különös tekintettel a kartelljog kodifikációjára


12.00 Diszkusszió/Discussion


13.00 Ebéd/Lunch


ALKOTMÁNY– ÉS JOGTÖRTÉNET
2018. december 7. (péntek)
SZAB Székház, 216. terem


Elnök/Chairperson: Prof. Dr. Blazovich László


9.00 – 9.10 Megnyitó/Opening


9.10 – 9.30 Prof. Dr. MARJANUCZ László: Forradalom és területfoglalás szorításában. Csanád és Csongrád megye (1918-1920)


9.30 – 9.50 Prof. Dr. SZABÓ István: A királyi hatalom gyakorlásának 1918. november 13-i megszűnése és ennek hatásai a főkegyúri jogra


9.50 – 10.10 Dr. BIERNACKI Karol: Polonia Restituta (Lengyelország helyreállítása)


10.10 – 10.30 Dr. ANDRÁSI Dorottya: „Nemzeti önállóság vagy délszláv egység?”-Horvát autonómia-koncepciók a Monarchia átalakításának jegyében (1918-1920)


10.30 – 10.45 Diszkusszió/Discussion


10.45 – 11.00 Kávészünet/Coffee break


Elnök/Chairperson: Prof. Dr. Szabó István


11.00 – 11.20 Prof. Dr. NAGY Janka Teodóra: A jogszokások és a nagy háború


11.20 – 11.40 Dr. BATÓ Szilvia: Sosemvolt jogegység: az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának egy faktora


11.40 – 12.00 Dr. PÉTERVÁRI Máté: A járási szervezet átalakítása Délkelet-Magyarországon a trianoni békekötést követően


12.00 – 12.20 Dr. PERES Zsuzsanna: A házasság mint szentség és "üzlet" a magyar főúri családoknál


12.20 – 12.40 Dr. TAMÁSI Éva: A házassági eljárási szabályok változásai a Codex Iuris Canonici (1917) alapján, gyakorlati kitekintéssel


12.40 Diszkusszió/Discussion


13.00 Ebéd/Lunch


CENTENARIA__1918-20181129-155134

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *