A Dr. Kiss Kocsis Imre Alapítvány PÁLYÁZATOT HIRDET

Pályázhatnak: a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatói, kutatói, hallgatói


Pályázni lehet:

Oktatók, kutatók esetében:

 • Az oktatómunka hatékonyságát elősegítő tárgyi eszköz-beszerzések támogatására,
 • Belföldi és külföldi konferenciák, tudományos előadások szervezése illetve támogatására, a résztvevők igazolt költségeinek megtérítéséhez való hozzájárulásra,
 • Belföldi vagy külföldi tanulmányutak támogatására,
 • Tudományos tankönyvek, kiadványok beszerzésének támogatására,
 • Egyetemi oktatás célját szolgáló, a Kar oktatói által publikálandó könyvek, jegyzetek, tansegédletek stb. meg-jelentetésének támogatására.

 

Hallgatók esetében:

 • kiemelkedő hallgatói teljesítmények támogatására (különösen tudományos konferencián való részvétel költségeihez való hozzájárulás, kiemelkedő demonstrátori tevékenység, felsőfokú nyelvvizsga költségeihez való utólagos hozzájárulás stb.).

 

A hallgatói pályázaton fel kell tüntetni:

 • Születési hely, idő
 • Anyja neve,
 • Lakcím/értesítési cím,
 • Telefonszám,
 • E-mail cím,
 • Képzési terv, mely szerint a tanulmányait folytatja.

 

A pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (6720 Szeged, Tisza L. krt. 54.) Dékáni Hivatalába kell benyújtani.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. december 3. (hétfő) 10.00 óra


A benyújtott pályázatokról 2018. december 4-én, kedden dönt a Kuratórium.

 

 

Szeged, 2018. november 26.

 

 

 

Dr. Balogh Elemér s.k.

egyetemi tanár, dékán

a Kuratórium elnöke

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *