Kari Tudományos Diákköri Konferencia

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

(6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.)

2018. november 8.


14:00 – 14:15: Megnyitó –Dr. Varga Norbert egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes (10. terem)

14:15tagozati ülések

 

Állófogadás a kávészünetben (10. terem)

Történeti és Összehasonlító Jogi Tagozat

(1. terem)

Bíráló Bizottság

Elnök: Dr. Antal Tamás, egyetemi docens (Európai Jogtörténeti Tanszék)


Tagok:

Dr. Mezei Péter, egyetemi docens (Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet)

Dr. Varga Norbert, egyetemi docens (Magyar Jogtörténeti Tanszék)


14:15 – 14:30: Krusóczki Bence: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a tisztességtelen versenycselekmények megítélése kapcsán (témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár és Dr. Varga Norbert, egyetemi docens)

14:30 – 14:35: Opponens: Varga Zita

 

14:35 – 14:50: Botos Mihály: A veszélyes üzemi felelősség jogtörténeti vizsgálata, különös tekintettel a bírói joggyakorlatra (témavezető: Dr. Homoki-Nagy Mária, egyetemi tanár)

14:50 – 14:55: Opponens: Horváth Kornél

 

14:55 – 15:10: Báró-Farkas Csaba László: A párbajok jogi háttere a hosszú 19. században (témavezető: Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár)

15:10 – 15:15: Opponens: Erdősi Gergely

 

15:15 – 15:30: Báró-Farkas Margit Chiara: A nemi erkölcs elleni cselekmények egyházjogi megítélése (témavezető: Dr. Balogh Elemér, egyetemi tanár és Dr. Tamási Anna Éva, adjunktus)

15:30 – 15:35: Opponens: Galina Ildikó

 

15: 35 – 15:50: Nemes Nikolett: Az ügyészi függetlenség összehasonlító vizsgálata (témavezető: Dr. Badó Attila, egyetemi tanár)

15:50 – 15:55: Opponens: Szántó Luca Zsanett

 

15: 55 – 16:15: Kávészünet

 

16:15 – 16:30: Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata (témavezető: Dr. Badó Attila, egyetemi tanár)

16:30 – 16:35: Opponens: Cseh Mária Viktória

 

16:35 – 16:50: Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben (témavezető: Dr. Badó Attila, egyetemi tanár)

16:50 – 16:55: Opponens: Szántó Luca Zsanett

 

16:55 – 17:10: Mócza Mariann: Minden államfő egyforma?- összehasonlító elemzés az államfői tisztségről (témavezető: Dr. Heka László, egyetemi docens)

17:10 – 17:15: Opponens: Mihaljevic Anna

 

17:15 – 17:30: Bacsa Péter Pál: Romani Kris - Az oláh cigányok vitamegoldó fóruma (témavezető: Dr. Heka László, egyetemi docens)

17:30 – 17:35: Opponens: ???

 

17:35– Hozzászólások, zsűri értékelése


 

Közjogi Tagozat

(70. terem)

Bíráló Bizottság

Elnök: Dr. Kiss Barnabás, egyetemi docens (Alkotmányjogi Tanszék)


Tagok:

Dr. Szalai Anikó, adjunktus (Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék)

Dr. Pongó Tamás, tanársegéd (Alkotmányjogi Tanszék)


14:15 – 14:30: Szecskó Enikő: Az információs szabadságjogok érvényesülése a rendvédelemben (témavezető: Dr. Sulyok Márton, adjunktus)

14:30 – 14:35: Opponens: Csapó Gábor

 

14:35 – 14:50: Konkoly Bence: Közszereplők, közélet, közösségi média: Alapjogi kollíziók és magánszféra védelem (témavezető: Dr. Sulyok Márton, adjunktus)

14:50 – 14:55: Opponens: Mészáros Balázs

 

14:55 – 15:10: Horváth Regina: Az okoseszközök világának kockázatai a GDPR tükrében, avagy mennyire vagyunk biztonságban? (témavezető: Dr. Kertészné Dr. Váradi Szilvia, adjunktus)

15:10 – 15:15: Opponens: Kovács Krisztina

 

15:15 – 15:30: Barna Mónika: Szervezeti és eljárási szabályok a vadászati igazgatásban (témavezető: Dr. Siket Judit, adjunktus)

15:30 – 15:35: Opponens: Aradszky Csilla

 

15: 35 – 15:50: Kardos Vivien Kata: Jogi informatikai trendek vs. hallgatói valóság (témavezető: Dr. Kovács Péter, egyetemi docens)

15:50 – 15:55: Opponens: Balázs Bence

 

15: 55 – Hozzászólások, zsűri értékelése


 

Bűnügyi Tudományok Tagozat

(2. terem)

Bíráló Bizottság

Elnök: Prof. Dr. Nagy Ferenc, egyetemi tanár (Bűnügyi Tudományok Intézete)


Tagok:

Prof. Dr. Szomora Zsolt, egyetemi tanár (Bűnügyi Tudományok Intézete)

dr. Lichtenstein András, doktorandusz (Bűnügyi Tudományok Intézete)


14:15 – 14:30: Balaton Anna: Innovatív börtönépítészet. A ma ötlete, a holnap börtöne (témavezető: Dr. Juhász Zsuzsanna, egyetemi docens)

14:30 – 14:35: Opponens: Gézárt Fanni

 

14:35 – 14:50: Batiz Krisztián: Az akaratszabadság kérdésének büntetőjogi jelentősége (témavezető: Dr. Gál Andor, adjunktus)

14:50 – 14:55: Opponens: Kun Kata

 

14:55 – 15:10: Bécsi Botond: Hatékony védelemhez való jog az új büntetőeljárási törvény tükrében (témavezető: Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi tanár)

15:10 – 15:15: Opponens: Győrfi Judit

 

15:15 – 15:30: Fejes Laura: A személyi bűnpártolás dogmatikai elemzése (témavezető: Dr. Molnár Erzsébet, adjunktus)

15:30 – 15:35: Opponens: Sipos Lilla

 

15: 35 – 15:50: Hadabás Fanni: A terhelti együttműködés rendszere és annak gyakorlati problémái a magyar büntetőeljárásban (témavezető: Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi tanár)

15:50 – 15:55: Opponens: Kicska Balázs

 

15: 55 – 16:15: Kávészünet

 

16:15 – 16:30: Mezőfi Viktória: Megtörtént. Viktimológiai vizsgálódások a szexuális bűncselekmények körében (témavezető: Dr. Molnár Erzsébet, adjunktus)

16:30 – 16:35: Opponens: Győrfi Judit

 

16:35 – 16:50: Németh Kata: A büntetőeljárás nyilvánosságának jogszabályi hátterében húzódó alapjogi kollíziók feltárása, különös tekintettel az ágazati titokvédelemre (témavezető: Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi tanár)

16:50 – 16:55: Opponens: Samu Zseraldina

 

16:55– Hozzászólások, zsűri értékelése


 

Civilisztikai és Üzleti Jogi Tudományok Tagozat

(40. terem)

Bíráló Bizottság

Elnök: Dr. Hegedűs Andrea, egyetemi docens (Civilisztikai Tudományok Intézete)


Tagok:

Dr. Rúzs Molnár Krisztina, egyetemi docens (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)

Dr. Pákozdi Zita, adjunktus (Civilisztikai Tudományok Intézete)


14:15 – 14:30: Kiss Tivadar: Az önvezető járművek alkalmazásának munkajogi vonatkozásai (témavezető: Dr. Hajdú József, egyetemi tanár)

14:30 – 14:35: Opponens: Szentgyörgyi Áron

 

14:35 – 14:50: Szalkai András: Quo vadis európai fogyasztóvédelem - a közösségi védjegy, mint a fogyasztói bizalom erősítésének lehetséges eszköze (témavezető: Dr. Gellén Klára, egyetemi docens)

14:50 – 14:55: Opponens: Pásztor Zita

 

14:55 – 15:10: Varga Zita: Dinamikus technológiai tendencia vs. spirális körforgás? – a médiajog tárgyi hatályának visszatérő kérdései (témavezető: Dr. Gellén Klára, egyetemi docens)

15:10 – 15:15: Opponens: Kárnyáczki Viktória

 

15:15 – 15:30: Kreiniker Tamás: Környezetkímélő gépjármű, mint zöld innováció jogi kérdései (témavezető: Dr. Farkas Csamangó Erika, adjunktus)

15:30 – 15:35: Opponens: Frech Dániel

 

15: 35 – 15:50: Podráczky Viktor: A napenergia hazai hasznosításának kihívásai és szabályozása (témavezető: Dr. Farkas Csamangó Erika, adjunktus)

15:50 – 15:55: Opponens: Pintyi Sándor

 

15: 55 – 16:15: Kávészünet

 

16:15 – 16:30: Király Tamás: Jogkérdések a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának területéről (témavezető: Dr. Hegyes Péter István, adjunktus)

16:30 – 16:35: Opponens: Balogh Ivett

 

16:35 – 16:50: Sóber Patrik: Az alaptámogatási rendszer bevezetésének várható hatásai a magyar földforgalmi szabályozásra (témavezető: Dr. Hegyes Péter István, adjunktus)

16:50 – 16:55: Opponens: Marton Ronald

 

16:55 – 17:10: Kálmán Krisztián: A GDPR újításai és a hitelintézetek adatvédelme (témavezető: Dr. Gellén Klára, egyetemi docens)

17:10 – 17:15: Opponens: Kicska Balázs

 

17:15 – 17:30: Prikkel Petra: Kriptoadó, avagy a XXI. század bányaadója (témavezető: Dr. Kampler Béla, egyetemi docens és Dr. Gyenge Balázs, tudományos segédmunkatárs)

17:30 – 17:35: Opponens: Nagy Titanilla

 

17:35– Hozzászólások, zsűri értékelése


 

Társadalomtudományi Tagozat

Politikatudományi Szekció

(51. terem)

Bíráló Bizottság

Elnök: Dr. Molnár Judit, tanszékvezető egyetemi docens (Politológiai Tanszék)


Tagok:

Dr. Löffler Tibor, egyetemi docens (Politológiai Tanszék)

Stumpf Péter Bence, tudományos segédmunkatárs (Politológiai Tanszék)


14:15 – 14:30: Bálint Zsófia Dorottya: Politikai rendszerek a Csillagok Háborúja világában (témavezető: Dr. Merkovity Norbert, adjunktus)

 

14:35 – 14:50: Benkő Márk: Változó perspektívák - A Brexit hatása az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájára (témavezető: Dr. Juhász Krisztina, adjunktus)

 

14:55 – 15:10: Rafai Krisztina Fanni: A 2008-as pénzügyi-gazdasági válság izlandi kezelésének tanulságai (témavezető: Dr. Juhász Krisztina, adjunktus)

 

15:1515:30: Ivanov Judit Leila: Az ügynök személyiségstruktúrájának női modellje. (Esettanulmányok a II. világháborúból) (témavezető: Dr. Révész Béla, egyetemi docens)

 

15:35 - Hozzászólások, zsűri értékelése


 

Nemzetközi Tanulmányok Szekció

(9. terem)

Bíráló Bizottság

Elnök: Dr. Majsa József, adjunktus (Politológiai Tanszék)

Tagok:

Szakács Ildikó Réka, mesteroktató (Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete)

Dr. Merkovity Norbert, adjunktus (Politológiai Tanszék)


14:15 – 14:30: Filó Vivien: A magyar kormánymédia a magyar társadalom politikai vélemény-nyilvánítására gyakorolt hatása a 2019-es EP választások közeledtével (témavezető: Szakács Ildikó Réka, mesteroktató)

 

14:35 – 14:50: Piri Réka: A Boko Haram és az ISIS kapcsolata (témavezető: Miletics Péter, mesteroktató)

 

14:55 – 15:10: Pintér Tibor: Az al-Shabaab és a szomáliai klánrendszer kapcsolata (témavezető: Miletics Péter, mesteroktató)

 

15:15 – 15:30: Gál Rita Ilona: A turizmus a fenntarthatóság útján - különös tekintettel az UNESCO szerepvállalására (témavezető: Miletics Péter, mesteroktató és Schiffner Imola, adjunktus)

 

15: 35 – 15:50: Pintér Katalin: Klímaváltozás elleni küzdelem, az ENSZ és az EU klímapolitikája (témavezető: Dr. Farkas Csamangó Erika, adjunktus)

 

15: 55 – 16:15: Kávészünet

 

16:15 – 16:30: Virágh Benjámin: Biztonsági és ökológiai összefüggések a Száhel-övezetben (témavezető: Miletics Péter, mesteroktató)

 

16:35 – 16:50: Szabó Linda: Nagyhatalmi változások Latin-Amerikában (témavezető: Miletics Péter, mesteroktató)

 

16:55 – 17:10: Kószó Richárd: Az Európai Unió támogatáspolitikája Magyarországon. Közpolitikai siker vagy kudarc (témavezető: Dr. Kozma József Lászlóné dr. Soós Edit, egyetemi docens)

 

17:15 – 17:30: Süli Szabina Mercédesz: „Bukott kémek” a szocializmusban. Értekezés a Belovai-ügyről (témavezető: Dr. Révész Béla, egyetemi docens)

 

17:35– Hozzászólások, zsűri értékelése


lablec


„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb

2015. március 05.
2019. március 25.