IMG_9733_cover

Diplomaosztó az Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordító Szakjogász/Szaktanácsadó képzés, valamint az Amerikai Jogi Szakértői képzésben az SZTE ÁJTK-n

2018. október 12-án került megrendezésre az Amerikai Jogi Szakértő képzés és az Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordító Szakjogász/Szaktanácsadó képzések végzős hallgatóinak diplomaátadó ünnepsége. A hét hallgatóból ketten amerikai jogi szakértő képesítést, hárman LL.M. cím viselésére jogosító szakfordító szaktanácsadói címet, valamint szintén ketten szakfordító szaktanácsadói címet szereztek. IMG_9703

Az eseményt Prof. Dr. Széll Márta, stratégiai ügyekért felelős rektorhelyettes nyitotta meg, majd beszédet mondott Prof. Dr. Szomora Zsolt, karunk oktatási dékánhelyettese, Prof. Dr. Badó Attila intézetvezető egyetemi tanár, valamint Prof. Phillip J. Closius. IMG_9708_1

A diplomák átadásában részt vevők egybehangzóan hangsúlyozták a képzés magyar felsőoktatási és felsőfokú szakképzési rendszerben betöltött szerepének fontosságát. Kiemelték, hogy napjainkban a nemzetközi jogügyletek „lingua franca”-ja az angol, így egy szerződés megszövegezésében, értelmezésében, az eltérő jogrendszerekből érkező ügyfelek közötti közvetítésben megkerülhetetlen jelentősége van az angol nyelv megfelelő ismeretének és alkalmazásának. IMG_9719

A képzés immár tizennégy éve íródó története az Ohio állambeli Toledo város egyetemének jogi kara (University of Toledo College of Law) és az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézet együttműködésének gyümölcse. A kooperációt Prof. Dr. Badó Attila és Prof. Phillip J. Closius kezdeményezték, amelynek eredményeként minden szemeszterben Toledóból érkező vendégoktatók kapcsolódtak be a képzés munkájába. Köszönhetően színvonalas előadásaiknak, a hallgatók első kézből szerezhettek ismereteket a common law eltérő fejlődéséből fakadó jogrendszerbeli különbségekről, sajátosságokról, az angolszász esetjog érdekes hajtásairól. IMG_9722

Prof. Phillip J. Closius, aki jelenleg a Baltimore-i Egyetem Jogi Karának oktatója, az Állam- és Jogtudományi Kar képzési kínálatának színesítéséért és évtizedes, áldozatos munkájának elismeréséért 2016 szeptemberében a Civis Academicus Honoris Causa díjat is átvehette.