Ujvari_cover

Ujvári diplomadíj: újabb szegedi sikerek!

Az Ujvári diplomadíj pályázaton a szellemi tulajdonjogot kutató szegedi hallgatók rendre sikeresen szerepelnek. Az idei kiírásban a szerzői jogi szekció első és második helyét is szegedi hallgató érte el.

A pályázatot évek óta hirdeti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, amely így az Apáthy verseny mellett – ami alapvetően a szerzői jogra koncentrál – a szellemi tulajdon más területein íródó szakdolgozatok is megmérethetik magukat. Az Ujvári pályázat szerzői jogi szekcióját idén Walsh Máté Gergely nyerte “Kalózok a tudományos könyv- és folyóiratkiadás világában” című dolgozatával. Konzulense Dr. habil. Mezei Péter volt.


Walsh Máté Gergely az alábbiakban foglalta össze a díjjal kapcsolatos érzéseit: “Érdeklődésemet pályamunkám témája, a tudományos könyv- és folyóiratkiadás működése, valamint a tudományos publikációk kapcsán felmerülő sajátos szerzői jogi dilemmák iránt a több kutatásorientált képzésben is folytatott tanulmányaim keltették fel. Emellett megszállott könyvgyűjtőként természetesen minden érdekel, ami a könyvekkel, könyvkiadással kapcsolatos. Magának a pályamunka gondolatának megszületése azonban Dr. Mezei Péter tanár úr oktatói munkájának volt köszönhető, illetve rendkívül nagy segítséget jelentett a kivitelezés során az SZTNH részéről Dr. Csősz Gergely személyében megnyilvánuló szakmai támogatás is.


A pályamunka megírása nagyjából hat hónap intenzív munkát vett igénybe úgy, hogy a szakirodalmi anyagot, vagy legalábbis annak lelőhelyeit, a munka megkezdésekor már ismertem, a hivatkozásokat, a bibliográfiát kezelő szoftvert kiválasztottam, használatával megismerkedtem. Nincs viszonyítási alapom, hogy ez soknak vagy kevésnek számít hallgatói szinten. Én már-már kétségbeejtően sokáig el tudok időzni egy-egy nem kellően gördülékeny gondolatmenet újra- és újrafogalmazásán. A pozitív visszajelzések, így különösen a szerzői jogi szekció bírálójának Dr. Lábody Péternek a végeredményt illető dicsérő szavai mindenesetre nagyon nagy örömmel töltenek el.


Az Ujvári János diplomadíj-pályázat egy képzéssel is egybekötött pályázat, amely kivételes módon lehetővé teszi nem csak a joghallgatók, hanem a szellemi alkotások joga által érintett valamennyi tudományterületről érkező hallgatók megmérettetését. Ez egy nagyszerű kezdeményezés, amely számos olyan eljövendő szakembert is bevon a szellemi alkotások jogáról való gondolkodásba, akiknek a sajátos nézőpontja jogász körökben egyébként fel sem merülne. A pályamunkákat pedig az SZTNH Akadémia utcai könyvtárában az érdeklődők számára is elérhetővé teszik.


Az ünnepélyes díjátadó egyébként egy nagyon barátságos, jó hangulatú esemény volt az SZTNH jelenlegi (ideiglenes) székházában, amelyen kiderült, hogy az ország legkiválóbb szellemi alkotásokkal foglalkozó jogászai között már-már tudományos magyarázatért kiáltó módon felülreprezentáltak az ikerlányok apukái. A díjátadón Dr. Németh Gábor igazgató úr mellett részt vettek az egyes szekciók bírálói, valamint a versenyzők is. Óriási köszönet illeti az egész pályázatért és a díjátadó ünnepségért Dr. Németh Gábor igazgató urat, a bírálókat, az SZTNH-nak a lebonyolításban részt vett valamennyi munkatársát és mindenekelőtt a versenyzőkkel való kapcsolattartást, szervezést, áldozatos munkával lebonyolító Baho-Borzók Noémit.”

Sztojan_258958685

Ugyancsak a szerzői jogi szekcióban a második helyezést Tóthné Sztoján Krisztina “A vagyoni hátrány megállapításának problematikája a Btk. XXXVII. fejezetében szereplő bűncselekmények esetén” című írásával nyerte el. Konzulensei Dr. Görög Márta és Dr. Szomora Zsolt egyetemi tanárok voltak.

Gratulálunk minden díjazottnak, és különösen a szegedi helyezetteknek!

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb