SZTE_AJTK

IM jogászösztöndíj pályázat

2018-19 őszi félév

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.

 

KIVÁLÓSÁGI pályázat

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2017-2018-os tanév tavaszi szemeszterében.

A pályázatot a 2018. évi felvételi eljárás során első szemeszterre bekerült új, aktív hallgatók is benyújthatják, a pályázati űrlapon az átlag helyett a felvételi pontszámukat kell megadniuk.

Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2018/2019. tanévben ÚNKP ösztöndíjban részesül.

 

A pályázati anyagot a kari Tanulmányi Osztályon kell leadni.

A pályázat benyújtásához első lépésként az előírt adatlapot kell hiánytalanul kitölteni.

Letölthető innen.

Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)
  • tanulmányi versenyek igazolása,
  • publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozását tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el),
  • Pro Jure tagság igazolása stb.

 

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy NE csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.)

A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról és a felvételi pontszámról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

A pályázati anyagot nagy A4es alakú borítékban kell leadni a Tanulmányi Osztály nappali tagozatos fogadóirodájában ez előírt határidőig. A borítékon is szerepeljen a pályázó neve és NEPTUN kódja. Ha pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.

Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően.

A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon.

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át.

Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira.

A szabályzat szerint a 2017. évi OTDK-n elért eredmények ebben a szemeszterben már nem számíthatók be. TDK-tevékenység csak akkor pontozható, ha azzal jogosítás szerezhető a 2019. évi OTDK-n való részvételre. Erre figyelemmel ebben a szemeszterben csak a 2018. tavaszán tartott kari TDK-konferencián bemutatott pályamunkák pontozhatók. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze, más TDK-igazolásokat ne nyújtsanak be.

 

A pályázat benyújtására 2018. szeptember 25. kedd déli 12 óráig a Tanulmányi Osztályon van lehetőség.

Az összeállított pályázati anyag a TO előtti postaládába is beadható, zárt borítékban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag az időben leadott dokumentumok alapján történik!

 

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan tanév végén, egy összegben kerül átutalásra.

A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott.

A rangsorolással kapcsolatos döntés megfellebbezése 2018. október 2–5. között lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnél, véglegesítés: 2018. október 6.

 

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ pályázat

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, azt minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2017-2018-os tanév tavaszi szemeszterében.

A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el. A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből október 2-án leszűrjük és továbbítjuk feléjük, további javításra/ reklamációra nincs lehetőség.

 

Az ösztöndíj összege - az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a félév végén, egy összegben történik.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Prof. Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyetteshez: szomora.zs@juris.u-szeged.hu

 

Technikai problémák esetében Sas Gabriella osztályvezetőhöz: sasgabriella@juris.u-szeged.hu

 

Letölthető dokumentumok:


IM jogászösztöndíj pályázati hirdetmény

IM jogászösztöndíj pályázati űrlap

IM jogászösztöndíj értékelési rendszere2018. szeptember 16.

 

Prof. Dr. Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes

és

Sas Gabriella

tanulmányi osztályvezető