Black_cvr_NT

In memoriam Nagy Tamás

Dr. Nagy Tamás búcsúztatása 2018. október 6-án, szombaton 14 órakor lesz a MASZK Egyesület programhelyszínén, a Régi Zsinagógában (Szeged, Hajnóczy utca 12.)

A gyászoló család kérése, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.

2018. szeptember 22-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Tamás, jogfilozófus, egyetemi docens. 1971-ben született. Általános és középiskoláit Szentesen végezte, a Horváth Mihály Gimnázium angol tagozatán érettségizett 1989-ben. Jogi tanulmányai befejezését követően, 1994-től a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszékének, majd ettől az évtől a Szegedi Tudományegyetem Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetnek volt munkatársa. Széleskörű oktatói tevékenységet folytatott.

 

A Jogi Alaptan, Jogbölcselet, Jogszociológia elnevezésű kötelező tantárgyak oktatása mellett rendkívül népszerű fakultatív tárgyait hallgatók tömegei vették fel az elmúlt két évtizedben. Tudományos munkássága során elsősorban a jogelmélet, jogfilozófia területén belül a jog és irodalom összefüggéseire koncentrált. E jogelméleti irányzat hazai meghonosítójának tekinthető, akinek tanulmányaira, ilyen témájú könyveire a jogtudomány és irodalomtudomány képviselői is alapműként tekintenek. Ph.d fokozatát 2007-ben szerezte meg. „Jog és irodalom” címen megírt disszertációja később Josef K. nyomában címmel jelent meg az Attraktor Kiadó gondozásában.

 

A Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom Tanszékén működő Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely tagja volt. Kutatói programokban Hollandiában, Olaszországban, Spanyolországban, az Egyesül Királyságban és Szlovákiában vett részt. Gondozásában készült Hajnóczy Péter Az elkülönítő című irodalmi szociográfiájának a korábban politikai okokból publikálhatatlan, és eddig ismeretlen változatára épülő „Jelentések a süllyesztőből” című kötet. Hajnóczyról szóló utolsó monográfiája „Egy arkangyal viszontagságai: Jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben címmel a Gondolat Kiadónál jelenik meg hamarosan.

 

Nagy_Tamas_gyaszkozlemeny


Búcsúztatása 2018. október 6-án, szombaton, 14 órakor lesz ott, ahol a korábbi tervek szerint egy tudományos konferencián levezető elnökként vett volna részt, amire már nem kerülhet sor. (MASZK Egyesület programhelyszíne a Régi Zsinagógában, Szeged, Hajnóczy utca 12.)

A családtagok, kollégák várnak mindenkit, aki búcsút szeretne venni tőle. A rövid megemlékezést követően baráti beszélgetésre nyílik lehetőség azok között, akiket a Tamás iránti szeretet és tisztelet összeköt.

 

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet


 

2018. szeptember 25.

 

 

Balogh Elemér

egyetemi tanár, dékán

Badó Attila

egyetemi tanár, intézetvezető