Kutatok_main-header_2018_blue

Kutatók Éjszakája 2018.

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére.

"Mit kutat egy jogász, aki egyben pszichológus is?" (Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)

Bevezető, figyelemfelkeltő előadás a jog és a pszichológia kapcsolódási pontjairól, lehetséges kutatási területeiről.


Helyszín: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. JK 207 (Erdei terem)


Időpont: 17:00-17:30


Előadó: Dr. Visontai-Szabó Katalin


A program leírása: Ha megkérdeznénk néhány embert arról, vajon mit gondolnak a jog és a pszichológia mely pontokon kapcsolódnak egymáshoz, feltehetően a legtöbben azt válaszolnák, nincsenek ilyen pontok. Ha a sztereotípiákból indulunk ki, egy tipikus jogász a következőképpen fest: jól öltözött, elegáns, határozott, magabiztos, racionális, kiáll az igazságért illetve az ügyfeléért. Egy pszichológus pedig laza, esetleg kissé bohókás megjelenésű, olyan „elvarázsolt” és mindenkinek a lelkébe lát. Aki tudja, hogy a sztereotípiák milyen alapokon nyugszanak, azt is tudja, hogy ez egyáltalán nem igaz, azonban mégis lehet egy olyan érzésünk, hogy e két tudomány és ezek képviselői bizony nagyon távol állnak egymástól. Pedig a két terület valójában nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, a jog és a pszichológia együttműködése Nyugat-Európában és Észak-Amerikában már régóta evidenciának számít. Sokkal egyértelműbb lesz a dolog, ha belegondolunk, hogy alapvetően mindkét tudomány ugyanazzal foglalkozik: az emberi viselkedéssel. A jog megpróbálja szabályozni, korlátok közé szorítani, a pszichológia pedig megérteni, adott esetben megváltoztatni.

 

Jogtörténeti kutatások tegnap és ma (Magyar Jogtörténeti Tanszék)

Az előadások keretében aktuális jogintézmények történeti ismeretesére és vizsgálatára kerül sor, amelyre egyetemi és középiskolás hallgatókat egyaránt várunk.


Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. JK 101 (Bibó terem)


Időpont: 17:00-19:00


Előadók: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, Dr. Varga Norbert, dr. Pétervári Máté


A program leírása: Az előadások során bemutatásra kerülnek olyan jogintézmények, amelyek történeti vizsgálata aktuális, különös tekintettel a magánjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog egyes fontosabbnak tartott területére. Az előadás sorozat alapvetően három nagy témakört érint, amelyek a következők: a világháború és a gazdasági verseny alakulása, a polgári kori közigazgatási reformok és a hűtlenség történeti előzményeinek vizsgálata. Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária: Hűtlenségi perek hatásai a mai büntetőjog fejlődésére; Dr. Varga Norbert: Az I. világháború hatása a gazdaságra és a jogra; dr. Pétervári Máté: A közigazgatás múltja és jelene.

 

ENSZ Modellezés (Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék)

Vajon hogyan is zajlik a nemzetközi békéért és biztonságért felelős szerv egy-egy ülése? A program során egy aktuális konfliktust szedünk ízekre, és feltárjuk, hogy a nagyhatalmak hogyan is alakítják a világpolitikát.


Helyszín: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. III. emelet Kari Társalgó


Időpont: 18:00-19:30


Előadók: Dr. Sziebig Orsolya Johanna, Nagy Anna


A program leírása: Vajon hogyan is zajlik a nemzetközi békéért és biztonságért felelős szerv egy-egy ülése? A résztvevők egy aktuális nemzetközi konfliktussal kapcsolatos ENSZ Biztonsági Tanácsi döntéshozatalt modelleznek. A vita során tanúi lehetünk annak, melyik államot milyen érdekek vezérlik, hogyan védik álláspontjukat. A döntés megszületéséhez a nagyhatalmaknak kompromisszumra kell jutni, ami jelentős kihívás. A nézők is csatlakozhatnak a modellezéshez 1-1 ország képviseletében.

 

Civilisztika a mozivásznon (SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete)

 Helyszín: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 54. Kemenes Béla szemináriumi terem


Időpont: 18:00-18:50


Előadók: Dr. Varga Imre


A program leírása: Vajon a hatályos magyar öröklési szabályok alapján Ramsey Bolton nem örökölt volna Bolton nagyúr után, miután megszületett a törvényes fia? Szerződéses jogviszonyba került Vivien és Edward az együtt töltött hét alatt? William Parrish szabályszerűen szerzi vissza cége felett az irányítást Joe Black segítségével?

Ezekkel és még néhány jelenettel kívánjuk bemutatni azt, hogyan kel életre a magánjog a mozivásznon innen és túl.

 

Europe Direct Szeged iroda - nyílt est

Ismerkedés a Europe Diret irodával, tudásfelmérés európai uniós kérdésekben, fókuszban az EP választások.


Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Fszt. 14.


Időpont: 18:00-21:00


A program leírása: Az iroda látogatói megismeredhetnek a Europe Direct iroda munkatársaival, szolgáltatásaival, rendezvényeivel. Az érdeklődőknek lehetőséget adunk arra, hogy felmérjék az Európai Unióval, uniós aktualitásokkal kapcsolatos tudásszintjüket. A helyes megfejtők apró ajándékok közül választhatnak.

 

Migráció és integráció Cicero korában - A. Licinius Archias perének rekonstrukciója (Római Jogi Tanszék)

Egy antik római bűnvádi per rekonstrukciója.


Helyszín: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. JK 209


Időpont: 19:00-21:00


Előadók: SZTE ÁJTK Római Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör


A program leírása: Aulus Licinius Archias görög származású költő, aki Kr. e. 118 körül született a kis-ázsiai Antiókhiában. Archias Kr. e. 102-ben jött Itáliába, ahol először 93-ban Herakleia városában polgárjogot, majd 4 évvel később – a lex Plautia Papiria alapján – római polgárjogot szerzett. Kr. e. 62-ben egy bizonyos Gattius azonban római polgárjoggal való visszaéléssel vádolta Archiast, akinek védelmét a nyilvános tárgyaláson a kor leghíresebb törvényszéki szónoka, Cicero látta el. A Római Jogi Tanszék mellett működő Tudományos Diákkör tagjai arra vállalkoztak, hogy a fennmaradt védőbeszéd alapján megállapítják a "vádirat" tényállását és jogi tartalmát, valamint a korabeli "büntető perrendtartási" szabályok szerint rekonstruálják magát a processzust is.