IRSI_-20190409-152012

Gazdaság, jog és szuverenitás az EU-ban – tagállami érdekek és kötelezettségek összehangolása a globális gazdasági térben

SZTE ÁJTK NRTI – Europe Direct Szeged – EPLO Konferencia

2019. április 25.

 

A konferencia fókuszában a gazdaság, az Európai Unió joga és a szuverenitás összefüggései állnak, nevezetesen, hogy milyen jogaik vannak az EU tagállamainak a nemzeti gazdasági érdekeik védelmére.

Az Európai Unió az egyik legnyitottabb gazdaság a külföldi közvetlen befektetések fogadása tekintetében, ide érkezik a legtöbb külföldi beruházás. Többek között a kínai vállalatok európai befektetéseinek mértéke évről évre rohamosan emelkedik, és több tagállam kormánya aggodalommal figyeli a folyamatot, mind a fejlett csúcstechnológiával rendelkező vállalatok felvásárlása, mind a felvásárlások közrendre és biztonságra gyakorolt lehetséges veszélyei miatt. A külföldi felvásárlásokra vonatkozóan több tagállam is sürgeti az uniós jogalkotást, de míg annak a megszületésére várunk, egyre nő a kínai befektetések mértéke a nemzetbiztonság szempontjából is jelentős, olyan területeken, mint például az energia-szektor, tengeri és légi közlekedés, tengeri kikötők, stratégiai infrastruktúra vagy csúcstechnológiai know-how-val rendelkező vállalatok.

Napjainkban elmozdulást tapasztalunk a multilaterális, globalizált jogi megoldásoktól (pl.: a WTO rendszere) a bilateralizmus, így például a kétoldalú beruházásvédelmi megállapodások felé. A tőke szabad áramlása az Európai Unió megingathatatlannak tűnő alapelve és a külföldi beruházások elméletileg szükségesek még a fejlett gazdaságokban is.

A konferencián választ keresünk olyan kérdésekre, hogy a harmadik államból az EU-ba érkező befektetésekkel szemben milyen jogi lehetőségei vannak a tagállamoknak, hogyan tudják a nemzeti gazdasági érdekeiket képviselni és a közrendet, nemzetbiztonságot megvédeni. Vizsgáljuk a külföldi beruházásokra vonatkozó gazdasági és jogi trendek összefüggéseit, valamint a kapcsolódó tagállami cselekvési lehetőségeket, figyelembe véve a nemzeti, nemzetközi és európai uniós jogi vonatkozásokat is.


PROGRAM

Helyszín: SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ, alagsori előadó (6722 Szeged, Ady tér 10.)


9:30-10:00

Regisztráció

 

Moderátor: Dr. Szalai Anikó, egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK

10:00-10:20

Köszöntő

Trócsányi László, miniszter, Igazságügyi Minisztérium; egyetemi tanár, SZTE ÁJTK, Spyridon Flogaitis, elnök, Európai Közjogi Szervezet

10:20-10:50

A Tanács rendelete az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról és az Európai Unió Bíróságának esetjoga

Csehi Zoltán, bíró, az Európai Unió Bírósága

10:50-11:00

Kérdések

11:00-11:20

Kávészünet

11:20-11:40

Tagállami érdekek és az Európai Unió joga

Varju Márton, kutató, MTA

11:40-12:00

Tagállami érdekek és az EU külkereskedelmi politikája – Újabb fejlemények

Horváthy Balázs, kutató, MTA; docens, SZIE

12:00-12:20

Nemzetbiztonság és gazdasági kérdések az EU tagállamaiban

Jorge Bacelar Gouveia, egyetemi tanár, University NOVA, Lisszabon

12:20-12:40

Kérdések

12:40-13:40

Ebéd

 

Moderátor: Martonyi János, professzor emeritus, SZTE ÁJTK

13:40-14:00

Trendek a világkereskedelemben a 2008. évi globális válság óta

Farkas Beáta, egyetemi tanár, SZTE GTK

14:00-14:20

Harmadik államok befektetései az EU-ban, különös tekintettel Kínára

Yao-Ming Hsu, egyetemi tanár, Nemzeti Csengcsi Egyetem, Tajvan

14:20-14:40

Szuverenitás és a kétoldalú befektetési egyezmények

Kovács Bálint, megbízott oktató, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

14:40-15:00

Új fiú a városban: az Európai Unió és a nemzetközi beruházási jog

Nagy Csongor István, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK

15:00-15:25

Vita

15:25-15:40

Záró gondolatok

Martonyi János, professzor emeritus, SZTE ÁJTK


 

On-line regisztráció: www.ed.u-szeged.hu  (Aktualitások menüpont)

E-mail: ed@irsi.u-szeged.hu

Telefon: 62/544-242A konferencia nyelve angol és magyar, szinkrontolmácsolást biztosítunk.

 

A rendezvény az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.


euflag