Polit_COVER

XI. Fiatal Politológusok Találkozója

pályázati felhívás

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület, valamint a lakiteleki Népfőiskola közös szervezésében
kerül megrendezésre 2020. március 27-29-én a XI. Fiatal Politológusok Találkozója.


A konferencián a harminc évvel ezelőtt, 1990 tavaszán megtartott első szabad választásokra emlékezünk.


Az évforduló alkalmából egyesületünk pályázatot hirdet az alábbi témákban olyan magyar, Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatói számára, akik a bölcsészet-, társadalom- és gazdaságtudomány valamely szakágával foglalkoznak.


A pályázat első körében a pályamunkák 2-3.000 karakteres rezüméjét kell megküldenie a hallgatónak 2020. január 15-ig (szerda).


A szakmai bíráló bizottság 2020. január 20-ig értesíti a pályázót arról, hogy a témavázlatot kidolgozásra alkalmasnak találta-e. Amennyiben igen, úgy a pályázó lehetőséget kap arra, hogy
témáját 2020. március 6-ig (péntek) 20.000-30.000 karakteres terjedelemben kifejtse.


A zsűri február utolsó hetében bírálja el a beérkezett pályamunkákat. A tíz legjobb pályázó lehetőséget kap arra, hogy a március 27-29-én megrendezendő konferencián, a zsűri előtt 10 percben bemutathassa
munkáját. A végső értékelés során a zsűri figyelembe veszi a szóbeli előadás minőségét is.


A legjobb tanulmányokat a „FiPoliT Antológia” című kiadványban megjelentetjük, valamint a pályázóknak lehetősége lesz poszter szekció keretein belül is bemutatni dolgozatukat.


Díjazás:

1. helyezett: 250.000 forint, könyvcsomag, publikáció;
2. helyezett: 150.000 forint, könyvcsomag, publikáció;
3. helyezett: 100.000 forint, könyvcsomag, publikáció;


A pályamunkák minősége függvényében további pénzdíjak, és könyvjutalmak is várhatók


Választható témakörök:

1. Rendszerváltás és kommunikáció (beszédek, visszaemlékezések, viták elemzése)
2. A rendszerváltás lélektana - Milyen reményekkel vágtunk bele a rendszerváltásba? Mi valósult meg belőlük? Milyen hangulat jellemezte azt a korszakot?
3. “Békés átmenet”, “csendes forradalom”, rendszerváltás” - egy terminológiai vita nyomában
4. A rendszerváltás gazdaságpolitikája (privatizáció: esély, vagy végzetes hiba?)
5. A kelet-európai rendszerváltás hatása a határon túli magyarságra
6. A rendszerváltás 30 éve - a változások mai megítélése és továbbélése a társadalom identitásában
7. A demokratikus Magyarország politikai berendezkedésének eszmei irányzatai
8. Az első lakiteleki találkozó politikai és eszmei hatásai
9. Jogi berendezkedés és intézményesítés a rendszerváltás során
10. A rendszerváltás európai megítélése – mikor váltunk főszereplőből mellékszereplőkké és mik ennek az okai?
11. Az első választási kampány sajátosságai, az eredményeket befolyásoló legfontosabb tényezők
12. Mozgalom vagy párt? A rendszerváltó ellenzéki erők szervezeti kérdései
13. Az első szabad választás lehetőségének megteremtése a Kerekasztal tárgyalások tükrében
14. Az első szabad választás hazai és/vagy nemzetközi sajtóvisszhangjának elemzése


a pályamunka formai követelményei:

PDF formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, bal margó 3 cm, jobb, alsó és felső margó 2,5 cm, szövegközi hivatkozás (név,dátum: oldalszám), az irodalomjegyzék a szakdolgozati formai követelményekkel azonos. A dokumentum címlapján szerepeljen a szerző neve, a dolgozat címe, az egyetem és a szak neve, valamint az évfolyam.

A dolgozat elkészítéséhez segítséget nyújtunk azzal, hogy honlapunkon (www.ikonnf.hu) megtalálható a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum eddig megjelent kiadványainak listája.


Pályamunkák megküldése, további információk: Hágen Ádám, az IKoN alelnöke (hagen.adam.me@gmail.com)


Jó munkát kívánunk!


Lakitelek, 2019. december 2.


Lezsák Sándor
a Lakiteleki Népfőiskola vezetője
a Magyar Országgyűlés alelnöke


Nagy Dóra
az IKoN elnöke