Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban

Konferencia az 1969. évi bécsi egyezmény elfogadásának 50. évfordulója alkalmából

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszéke meghívja Önt a nemzetközi szerződések jogáról szóló 1969. évi bécsi egyezmény elfogadásának 50. évfordulója alkalmából, Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban címmel rendezett konferenciára.

 

A konferencia időpontja: 2019. május 31. (péntek) 9:00–16:00


A konferencia helye:  Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Fsz. 5. sz. terem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

 

A konferencia két részből áll: a délelőtti szekcióban (10:00–12:30) a szervezők által felkért előadók, míg a délutáni szekcióban (13:30–16:00) a mellékelt felhívás alapján kiválasztott előadók prezentálnak.

 

A délelőtti program:

 

9:30–10:00 Regisztráció


10:00 Megnyitó: Blutman László (SZTE ÁJTK, tanszékvezető egyetemi tanár)


10:05–10:25 Bodnár László (SZTE ÁJTK, emeritus professzor): Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési jogban10:25–10:45 Sulyok Gábor, (SZE ÁJK, egyetemi tanár; MTA TK Jogtudományi Intézet, tudományos főmunkatárs): Egy kihívásokkal teli út kezdete: szerződéskötési eljárások a történelem hajnalán

10:45–11:00 Kávészünet


11:00–11:20 Molnár Tamás (EU Alapjogi Ügynökség, Bécs, jogi kutató; BCE, vendégoktató): Az Európai Unió szerződéskötési praxisának hozzájárulása a nemzetközi szerződések jogának fejlesztéséhez11:20–11:40 Varga Réka (PPKE JÁK, egyetemi docens): A nemzetközi szerződések jogának működése a gyakorlatban11:40–12:00 Szalai Anikó (SZTE ÁJTK, egyetemi adjunktus): A nemzetközi szerződésekhez tett magyar fenntartások és kifogások empirikus vizsgálatának eredményei

12:00–12:30 Kérdések, vita


12:30–13:30 Ebéd


FELHÍVÁS

 

A Régi és új kihívások a nemzetközi szerződési – az 1969. évi bécsi egyezmény elfogadásának 50. évfordulója alkalmából rendezett konferencia szervezői felhívást tesznek közzé:

 

Várjuk a jelentkezését azon egyetemi oktatóknak, gyakorló szakembereknek és doktorandusz hallgatóknak, akik a konferencia délutáni szekciójában szeretnének 20 perces előadást tartani a nemzetközi szerződések jogához kapcsolódóan, különös tekintettel

 

- a szerződési jog valamely jogintézményére,

- a nemzetközi szervezetek által kötött nemzetközi szerződésekre,

- a szerződéskötési gyakorlat tendenciáira,

- a nemzetközi szerződésekben történő utódlásra, vagy

- a nemzetközi bíróságok szerződésértelmezési gyakorlatára.

 

Kérjük, hogy a jelentkező egy 250-szavas absztraktban foglalja össze a tervezett előadása címét, lényegét, téziseit, valamint jelölje meg munkahelyi affiliációját, beosztását, e-mailes és telefonos elérhetőségét.


Az absztrakt beküldésének határideje: 2019. március 31.

 

Az absztraktot kérjük, hogy a nemzetk.eujog@juris.u-szeged.hu e-mail címre küldjék, a tárgyban megjelölve a konferenciára jelentkezést.

A szelekció eredményéről 2019. április 10-ig tájékoztatjuk az absztraktok beküldőit.

 

 

További információ:

 

Dr. Szalai Anikó (adjunktus, PhD)

SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

szalaianiko@juris.u-szeged.hu

 

Takács Judit (tanszéki adminisztrátor)

SZTE ÁJTK Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék

nemzetk.eujog@juris.u-szeged.hu