Demokrácia és választások konferencia és Demokrácia és Választások Magyarországon poszterverseny

Az SZTE-ÁJTK Politológiai Tanszéke Demokrácia és Választások címmel konferenciát tartott április 12-én Kovács László Imre emlékére. A rendezvény során a választástudomány neves hazai szaktekintélyei, a tanszék oktatói és Kovács László Imre korábbi hallgatói tartottak szakmai előadásokat a választások és választási rendszerek témakörében. A rendezvénnyel egybekötve zajlott a tanszék középiskolások számára szervezett poszterversenye. A pályaműveket a rendezvény szüneteiben mutatták be a diákok a konferencia résztvevőinek. A legjobb munkákat a szakmai zsűri díjazta. A verseny győztese az SZTE Gyakorló Gimnázium és a Deák Ferenc Gimnázium egy-egy diákjából álló csapat a négyigenes népszavazást dolgozta fel poszter formájában.

014152522220

A konferencián a Politikatudományi TDK-hoz csatlakozva Stumpf Péter Bence és Szabó Palócz Orsolya PhD hallgató tartott előadást. Előbbi a Magányos Szavazó Reprezentációs indexéről mutatta be aktuális kutatását. A mutatót Kovács László Imre dolgozta ki. Ennek segítségével a választók szemszögéből érzékeltethető az eredmények aránytalansága. Alkalmas arra, hogy összehasonlítsa, mennyivel érnek többet, vagy éppen kevesebbet az egyes pártok szavazói által leadott voksok.

6363552200252

Továbbá kimutatható, hogy bár a győztes pártra leadott szavazatok már a korábbi választási rendszerben is „értékesebbek voltak”, a 2011-es választási reform óta a győztes voksai akár több, mint kétszeresét is érhetik a vesztest támogató szavazatoknak.

696858225500

Szabó Palócz Orsolya a „határon túli”, azaz magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok választójogának kérdését vizsgálta a magyar belpolitikai diskurzusban. Az előadás a téma komplexitását figyelembe véve, nemzetközi példákat vizsgálva a választójog lakóhelyhez kötésének különböző aspektusait elemezte.


capture-20190730-132206


„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”