DSC_0074_cover

Diplomaosztó ünnepségeink - 2019

Az Állam-és Jogtudományi Kar diplomaosztó ünnepségeit a József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében rendezték meg 2019. július 7-én.

A délelőtt tartott Doktoravató Ünnepségünkön 102 joghallgató mondta el büszkén és boldogan a doktori eskü szövegét, és vette át oklevelét a várva várt „ Doktorrá fogadom” ünnepi kézfogással.

 0111243210100

A délutáni Diplomaátadó Ünnepségünkön 161 alap- és mesterképzéseinken végzett hallgatónk – nem kevésbé büszkén és boldogan – ismételte együtt az eskü szövegét. Ezt követően Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alap- és mesterszakon 68, Nemzetközi tanulmányok magyar nyelvű alap- és mesterszakon 28, angol nyelvű mesterszakon 25, francia nyelvű mesterszakon 12, Politológia alapszakon 24, és Politikatudomány mesterszakon 4 hallgatónk fogadta örömmel oklevelét és a gratuláló kézfogásokat.

268582252
Az Ünnepi Tanács tagjai szeretettel gratuláltak a végzettek teljesítményéhez és kitartásukhoz, amely segített nekik abban, hogy ma őket ünnepelhessük. Karunk dékánja, Prof. Dr. Görög Márta ünnepi köszöntőjében elmondta, , hogy aki az ÁJTK-n végzett, az tudja igazán, mennyire igaz a mondás: Ad astra per asperas - Tövises az út a csillagokig, hiszen sokat kell tanulni ezekért a diplomákért. Karunkon azonban azt is megtanulhatták, hogy milyen egy összetartó közösség részének lenni, ahol érték a tanulás, ahol fontos a tudás és a tisztesség, hogy aki tartozik valahová, hajlandó segíteni másokon, az mindig számíthat támogatásra és a jól végzett munka elismerésre.

 

A következő díjakat és elismeréseket is ennek jegyében vehették át végzett hallgatóink:

 

 • a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa több éves hallgatói, közéleti, szervezői munkájának elismeréseként „Discipuli pro Universitate Díj”-at adományozott

dr. Szabó Emil részére,

 

 • az Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa és a Hallgatói Önkormányzat Testülete többéves kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként Szegedi Jogi Kari Tudományért Emlékérmet adományozott dr. Krusóczki Bence részére,

 

 • a Hallgatói Önkormányzat Testülete többéves kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként Szegedi Jogi Kari Tudományért Elismerő Oklevelet adományozott dr. Batiz Krisztián részére,

 

 • szintén többéves kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként Szegedi Jogi Kari Tudományért Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült dr. Németh Kata,

 

 • a Hallgatói Önkormányzat Testülete a Szegedi Jogi Kari Közéletért Elismerő Oklevelet adományozta dr. Kun Kitti Kata részére, aki többéves kiemelkedő közéleti és közösségszervező tevékenységével hozzájárult a Kar hírnevének öregbítéséhez,

 

 • szintén többéves kiemelkedő közéleti és közösségszervező tevékenységének elismeréseként Szegedi Jogi Kari Közéletért Elismerő Oklevél kitüntetésben részesül dr. Szalkai András,

 

 • a Hallgatói Önkormányzat Testülete Szegedi Jogi Kari Kultúráért Elismerő Oklevelet adományozott dr. Lovas Réka részére, aki többéves kiemelkedő kulturális és kultúraszervező tevékenységével hozzájárult a Kar hírnevének öregbítéséhez,

 

 • a Hallgatói Önkormányzat Testülete többéves kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként a Szegedi Jogi Kari Tudományért Elismerő Oklevelet adományozott Filó Vivien végzős nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgatók részére,

 

 • továbbá szintén többéves kiemelkedő tudományos tevékenységének elismeréseként a Szegedi Jogi Kari Tudományért Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült Pintér Tibor végzős nemzetközi tanulmányok mesterszakos hallgató.

Diploma Prima-díj elismerésben azon hallgatóink részesülnek, akik összes letett vizsgáik, szakdolgozatuk és záróvizsga eredményeik alapján a legjobbnak bizonyulnak.

Ezen a napon a következő hallgatóink vehették át ezt a díjat:

 • jogász hallgatóink közül dr. Batiz Krisztián,
 • a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakon Berki Szilvia és Turó Attila Gábor, mesterszakon Gedó Zsuzsanna,
 • a Nemzetközi Tanulmányok alapszakon Vörös Tímea,
 • a Nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) mesterszakon Virágh Benjamin,  
 • a Nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) mesterszakon Svetlana Efremova,
 • a Nemzetközi tanulmányok (francia nyelven) mesterszakon Pooda Nina Beatrice,
 • a Politológia alapszakon Torma Noémi,
 • Politikatudomány mesterszakon Tóth Zoé.

 

Öröm volt számunkra ezeket a díjakat átnyújtani, ezúton is szeretettel gratulálunk hallgatóink kiemelkedő eredményeihez!

 

Köszönjük az Ünnepi Tanács minden tagjának, hogy hozzájárult ünnepségeink sikeréhez, köszönjük a hivatásrendeknek valamint a társkarok dékáni vezetésének, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, és köszönjük az ÁJTK megjelent professzorainak és oktatóinak, hogy ezen a jeles napon együtt ünnepeltek velünk és örömünkben osztoztak.

Köszönjük továbbá a Dékáni Hivatal és Tanulmányi Osztály munkatársainak áldozatos munkáját, mellyel lehetővé tették mindannyiunk számára, hogy méltón ünnepelhessünk.

 3958252522

Ezúton is gratulálunk minden frissen végzett hallgatónknak, és szívből kívánjuk, hogy mindig jó szívvel gondoljanak a velünk töltött évekre, és hogy az itt kötött barátságok egy életre szóljanak! Mindig tudjanak számítani egymásra - és nem csak szakmai kérdésekben!

 

Legyenek mind magánéletükben, mind szakmájukban nagyos sikeresek, érezzék nap mint nap a jól végzett munka büszke örömét, hogy tevékenységeikkel értéket teremtenek, hogy hozzá tudnak járulni szűkebb és tágabb környezetük sikereihez és boldogulásához.

 698585855

Arra kérjük őket, hogy öregbítsék Karunk és egyben a Szegedi Tudományegyetem jó hírnevét szerte az országban és a világban. Soha ne feledjék: mi mindig visszavárjuk Őket: szívesen osztozunk örömeikben, és igyekszünk szolgálni szakmai fejlődésüket a későbbiekben is szakirányú továbbképzéseink mindig megújuló kínálatával.

 

Végül, de nem utolsó sorban, szívből gratulálunk a végzősök büszke szüleinek és hozzátartozóinak. Hálásan köszönjük, hogy hittek a gyermekeikben és bennünk, hogy nekünk így együtt sikerülni fog. Az Önök támogatásával válhatott ez a nap mindannyiunk igazi ünnepévé. Köszönjük!


Árpádfalviné Szabó Éva

Fotók: Dobsa József