Oktató- és kutatóút Drezdában

Dr. Mezei Péter, az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetének habilitált egyetemi docense a ,,DRESDEN Junior Fellowship Program" ösztöndíj támogatásával a Technische Universität Dresden

(TUD) jogi karának Szellemi Tulajdonvédelmi, Technológiai Jogi és Médiajogi Intézetében (IGETEM) oktató- és kutatóúton vett részt 2019.

június 24. és július 12. között. 02585855

Az ösztöndíj támogatásával Mezei Péter többrétű feladatokat valósított meg Drezdában. Egyrészt részt vett a TUD angol nyelvű szellemi tulajdonvédelmi LLM képzésének oktatásában, melynek részeként előadásokat tartott nemzetközi és összehasonlító szerzői jogi témákban, valamint jogeset-feldolgozó és elemző gyakorlatot vezetett másodmagában a nemzetközi és összehasonlító szerzői jogi példákon keresztül. Az oktatáson túl előadott az IGETEM és a prágai Károly Egyetem partner-intézete által 2019. június 27-én szervezett workshopon, amelynek célja az eredetiség fogalmának és a mesterséges intelligencia legújabb szerzői jogi kihívásainak az áttekintése volt.

Végül Mezei Péter folyamatban lévő kutatásaihoz hasznos forrásokat is gyűjtött az IGETEM és a TUD jogi karának általános könyvtárában.

 69585855

Az ösztöndíjat Mezei Péter a jogi kar dékánja, Horst-Peter Götting támogatásával nyerte el, az ösztöndíj megvalósításában pedig kiemelt segítséget nyújtott Anne Lauber-Rönsberg professzor asszony, valamint Jana Lutter és Johannes Gilch tudományos segédmunkatárs.