SZTE ÁJTK politológus hallgatók a Magyar Politikatudományi Társaság XXV. Vándorgyűlésén

2019. június 14-15-én rendezték, Európa – válságok és választások címmel, a Magyar Politikatudományi Társaság XXV. Vándorgyűlését, melyen négy BA és egy MA szakos hallgató a közönség soraiban tájékozódhatott a magyar politikatudományban elért legújabb kutatási eredményekről. Csiby Fruzsina, Gál Ramóna, Hornyák Cintia, Ördög Mercédesz , valamint Csordás Noémi értékes tapasztalatot szerezve, motiváltan tértek haza. Útjukról az alábbi útibeszámolót készítették:

369585855

A Magyar Politikatudományi Társaság XXV. Vándorgyűlését idén Budapesten, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tartották. A Vándorgyűlés első napján a megnyitót követően a Politikai Kommunikáció szekció előadásait hallgattuk meg, ahol előadóként részt vett az SZTE ÁJTK Politológiai Tanszékéről Hajzer Gergő és Löffler Tibor tanár úr. Minkét előadás rendkívül érdekes volt. Hajzer Gergő tanár úr előadásának címe Az „új generációs” pártok és a populizmus. Ennek keretében betekintést nyerhettünk a Momentum internetes kommunikációjába. A tanár úr előadásában azt mutatta be, hogy mely populista vonások jelentek meg a párt szöveges Facebook-posztjaiban. Löffler Tibor tanár úr előadásának címe Trágárság és obszcenitás. A politikai és közbeszéd elbunkósodása Magyarországon. Előadása kapcsán betekintést nyerhettünk a normasértések viszonylatában a trágár nyelvhasználat népszerűsítésébe, mely alapvetően érzelmi atrocitásból fakad. Fő kérdése volt az előadásnak, hogy ezt a politikusok képesek-e véka alá rejteni, vagy éppenséggel akarják-e indulataikat kulturáltan, viselkedési és beszédnormáknak megfelelően kifejezni a nyilvánosság előtt. A szekció folytatásában Bene Márton és Bata Attila kutatásáról hallottunk. Bene Márton (MTA TK PTI, BCE) szövegbányászat-alapú big data megközelítés lehetőségeit vette górcső alá. Mérésének alapja a negatív és pozitív politikai kommunikációs elemek voltak. Bata Attila (ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskola) a Jobbik 2014-es választási kommunikációjával foglalkozott, melyben a branding elemeket vizsgálta politikai vonatkozásban.

025250011010

Ezen a napon továbbá az Európai és nemzeti identitás; Közép-Európa és a V4-ek szekció előadásait is szerencsénk volt meghallgatni, ahol Hettyey András (NKE) magyar külpolitika szerepkoncepcióiról tartott kutatásával kezdődött. A szerepelmélet részletes bemutatását a magyar elemek vizsgálata követte.

A nap zártához Révész Béla (SZTE) tanár úr szekciójával közeledtünk, melyben Az MSZMP utolsó kísérlete állami irányító szerepének megőrzésére: a Nemzetközi, Jogi és Közigazgatáspolitikai Bizottság – 1989 című előadását hallgattuk meg. Az MSZMP állampártként töltött utolsó napjaiban működő árnyék államapparátus nyomairól tudtunk meg eddigi politikatörténetfelfogásunkat is átalakító ismereteket.

A nap zárásaként a konferencia keynote előadója Ulrich Sedelmeier tartott előadást Democratic backsliding in Europe: a crisis of EU conditionality policy? címmel, aki a London School of Economics and Political Scienceről érkezett Budapestre. Prezentációjában a demokratizálódás megrekedését és leépülését vizsgálta az Európai Unió egyes tagállamai kapcsán az EU feltételességen alapuló politikája tükrében. Elődadásában kifejtette a demokratikus értékek tagállami szintű csorbulását eredményező okokat, valamint röviden vázolta a lehetséges megoldási javaslatokat. Utóbbiról széleskörű tudományos vita alakult ki, melynek középpontjában az állt, hogy vajon lehet-e és érdemes-e korlátozni egyes tagállamok EU-s forrásait, amennyiben az adott tagállamban a demokratikus értékek erodálódnak.

A Vándorgyűlés második napja egyetemünk további képviselőinek előadásával kezdődött. Löffler Tibor tanár úr ezúttal A magyar politikai rendszer hibridizációja? Kihívások az oktatás során címmel adta elő gondolatait a politikatudomány és oktatás témában. Szabó Palócz Orsolya, Tanszékünk PhD hallgatója az Ellenségképek és félelemdiskurzusok – Miként kezelhető a politikatudomány eszközeivel a versengő valóságkoncepciók által uralt politika? címmel tartotta meg előadását.


A szekció keretében még Pál Gábor (NKE ÁKK, ELTE ÁJK) és Szűcs Anita (BCE TNKK) előadását kísértük figyelemmel, betekintést nyerve először az erőszak politikai életben való megjelenéséről, majd Szűcs Anita előadása keretében a nemzetközi politikaelmélet oktatásáról a bolognai rendszerben.


Az előadások után hazautaztunk. Szegedre új ismeretekkel, hasznos tudásanyaggal és számos élménnyel gazdagodva érkeztünk. Biztosak vagyunk abban, hogy a jövőben hasznosítani tudjuk majd ezt a tudás. E mellett mi magunk is kedvet kaptunk ahhoz, hogy majd ilyen rangos konferencián ne csak hallgatóként, hanem előadóként is részt vehessünk.


capture-20190730-132206

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”