A véleménynyilvánítási jog és az információs önrendelkezés a joghallgatók olvasatában

2018. október 16.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tudományos Diákköre szakmai előadást szervezett, amelynek keretén belül az érdeklődő hallgatók megismerkedhettek a közszereplők véleménynyilvánítási jogának egyes kérdéseivel, valamint ismereteket szerezhettek az információs önrendelkezési jog érvényesüléséről a rendvédelemben.

1.

A szakmai előadáson az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör hallgatói adtak elő, akik dolgozatukkal az Országos Tudományos Diákköri Konferencián indulnak majd.

2.

Konkoly Bence negyedéves joghallgató a közszereplők véleménynyilvánításához való jog témájában készített pályamunkáját mutatta be, Szecskó Enikő ötödéves joghallgató pedig az információs önrendelkezési jog rendvédelemben való érvényesüléséről tartott előadást.

3.

A rendezvény nagyszerű lehetőséget biztosított az Alkotmányjogi Tudományos Diákkör új tagjainak, hogy megismerkedjenek a tudományos előadás tartásának formájával.


Márki Dávid


„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”

Palyazat-160130