1252_IMG_2512

Családjogi szakjogászok oklevélátadója

2019. június 14-én, immár 4. alkalommal került sor a családjogi szakjogász szakirányú továbbképzésben végzettek oklevélátadójára, ahol idén 10 fő hallgató (köztük családjogi bírák, ügyvédek, gyámhivatali munkatársak, jogi segítségnyújtó szolgálat és oktatási hivatal munkatársai, valamint egyetemi oktató) vehette át oklevelét. A végzettek egyúttal a „Legum Magister" vagy „Master of Laws" (LL. M.) cím viselésére jogosultak.

 02695858

A képzés során nagy hangsúlyt kapnak a folyamatosan változó családjog újabb és újabb kérdései, így a hallgatók naprakész és egyúttal nélkülözhetetlen tudásanyagot sajátíthatnak el, és az alapképzés kereteit jóval meghaladó körű és mélységű ismeretek birtokában nagyobb biztonsággal mozognak a családjog területén.

369858585

A családjog elméleti hátterének megismerése, továbbá a gyakorlati, eljárásjogot is érintő kérdések komplex bemutatása, megvitatása első körben érinti a házasságra és élettársi kapcsolatra vonatkozó jogi szabályozást és ítélkezési gyakorlatot, továbbá a gyermek-szülő jogviszony, a gyermeki jogok és a gyermekvédelem vetületeit, mely területek tárgyalása nemcsak a hazai jogi szabályozás, hanem kifejezetten az európai és nemzetközi családjog, illetve a magyar és nemzetközi gyermekvédelem tükrében történik, számos nemzetközi egyezmény és bírói gyakorlat részletes megtárgyalásával.

96858585

Mindemellett hallgatóink a kapcsolódó határtudományi ismeretekhez is hozzájuthatnak. Nagy óraszámban ismerkedhetnek meg az alternatív konfliktuskezelési módok, így elsősorban a családjogi mediáció lehetőségével, valamint a család és családtagok pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatának jelentőségével, módszereivel, családszociológiával, a magyar és európai uniós szociális jogi kérdésekkel, és a klasszikus polgári jog kapcsolódó területeivel egyaránt.

 7878747474

A képzés elvégzésének talán legfontosabb hozadéka a tárgyi ismeretek bővítésén túlmenően, - egy családjoggal foglalkozó jogász számára elengedhetetlen - családjogi, gyermeki jogi szemléletmód kialakulása, megszilárdulása, illetve a szoros szakmai és baráti kapcsolatok kialakulása.

IMG_2529

Fontos ez azért is, mivel a képzés résztvevői a jogászi hivatás, a gyakorlati jogalkalmazás számos területét reprezentálják. Elméleti és gyakorlati ismereteiket, szemléletmódjukat munkájuk során közvetlenül is kamatoztatni tudják.

 385858522

Ezúton is gratulálunk végzős Hallgatóinknak!

 

A fotókat köszönjük Erdélyi Szabolcs Péternek.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán a családjogi szakjogász képzés megvalósításának gondolata Tóthné Fábián Eszter professzor asszony nevéhez fűződik. A képzés jelenlegi szakmai felelőse Hegedűs Andrea egyetemi docens az ő nyomdokain haladva kíséri figyelemmel a képzés alakulását, és igyekszik azt a felmerülő igények és változások tükrében fejleszteni, alakítani.

Az első évfolyam a 2013/2014. tanév őszi félévében indult, és folyamatos érdeklődés mellett 2019 júniusában már a negyedik évfolyam hallgatói szerezhették meg a családjogi szakjogász végzettséget tanúsító oklevelet.