„Jog, gazdaság és társadalom: Tabulae Pompeianae, az antik jogi kultúra dokumentumai”

Beszámoló a 2019. május hó 16. napján megrendezésre került konferenciáról

A konferencia célja az volt, hogy a Római Jogi Tanszék mellett működő tudományos diákkör tagjai interdiszciplináris megközelítésből ismerhessék meg a jogfejlődésre ható társadalmi tényezőket. E célkitűzés megvalósítása érdekében került meghívásra Dr. Pókecz Kovács Attila egyetemi tanár (NKE / KRE), aki a Kr. u. I. századi raktárház üzemeltető vállalkozók (horreariusok) ügyleti praxisába engedett bepillantást. A másik két felkért előadó a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról Dr. Illés Imre Áron és Gombos Brigitta voltak. Dr. Illés Imre Áron a konzuli keltezés részleteit tárta fel a hallgatóság előtt, míg Gombos Brigitta Puteoli kolónia gazdasági praxisát mutatta be.


585858555


A rendezvényt Dr. Balogh Elemér egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem dékánja nyitotta meg. A szimpóziumon a római jogi tudományos diákkör valamennyi hallgatója részt vett.


A konferencia részletes programja letölthető innen.logok_5858474474714

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”