A kiskunfélegyházi diákból lett Bács-Kiskun megyei főügyész

A Magyar Jogtörténeti Tudományos Diákkör 2019. április 3-án fogadta Dr. Nánási Lászlót, Bács-Kiskun megyei főügyészt, aki a pályája során szerzett emlékeit, élményeit és tapasztalatait osztotta meg diákkörünk tagjaival. A rendezvényre a Kari Tanácsteremben került sor, amelyről meg is jegyezte a meghívott, hogy már 1979-ben is pontosan ugyanígy nézett ki, mint a jelenkori állapota.

IMG_8125

A beszélgetés kezdetén felidézte a pályaválasztás nehézségeit Nánási László, ugyanis őt is leginkább a történelem vonzotta, így „álomhivatásaként” a régészetre tekintett, mégis családjából elsőként jogi pályára lépett. A még a postás által kihozott sikeres felvételi eredmény ellenére azonban a kötelező sorkatonaság miatt egy évet késett a választott szakmával való ismerkedés. A kalocsai laktanyában szerzett emlékeket büntetőjogászként példaképpen a fogház fokozatú szabadságvesztés körülményeihez tudta hasonlítani.

IMG_8126

Az egyetemen szerzett élményei közül az elsőéveseket oktató professzorok, így Both Ödön és Pólay Elemér hagyták a legmélyebb nyomot a program főszereplőjében, aminek köszönhetően a jogtörténeti TDK elkötelezett tagja lett. Az egyetem befejezését követően pályakezdőként azonnal rátalált igazi hivatására ugyanis már fogalmazóként szülővárosában, Kiskunfélegyházán kezdett az ügyészségen. Büszkén mondta el magáról, hogy egész pályafutását az ügyészség kötelékében töltötte. A hallgatók biztatására pedig kifejtette, hogy a legjobb szakvizsga eredményekkel általában az ügyészségi fogalmazók bírnak, így a legkiválóbbak számára csak ajánlani tudja a szervezetbe való jelentkezést.

IMG_8145

A beszélgetésből azonban nem maradhatott ki annak megemlítése sem, hogy az egyetemi tdk-munkától nem szakadt el teljesen Nánási László, mivel szabadidejében továbbra is főként jogtörténeti szempontú aktív kutatómunkát folytat az ügyészség és az ügyészi hivatáshoz szorosan kapcsolódó büntetőjog területén, amelynek köszönhetően számos publikáció kötődik a nevéhez. E tudományos tevékenységének köszönhetően lett a Magyar Jogtörténeti Tanszék címzetes egyetemi docense is. A résztvevők így élvezettel hallgathatták a levéltári kutatás szépségeiről és nehézségeiről szóló élménybeszámolót.

IMG_8152

A beszélgetés lezárásaként a hallgatók kérdései ismételten az ügyészi hivatás és az elhelyezkedési lehetőségek felé irányították a diskurzust, amelynek köszönhetően a rendezvényen résztvevő tdk-sok értékes tapasztalatokkal gazdagodhattak nemcsak a múltra és a kutatómunkára vonatkozóan, hanem saját jövőjük kapcsán is.

IMG_8153


capture-20190626-160130

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”