„Law in action. Szerződési okiratok az Imperium Romanum területén”

Beszámoló a 2019. május hó 16. napján megrendezésre került konferenciáról

A rendezvény célja az volt, hogy Római Jogi Tanszék oktatói a graduális képzésben bemutatott tananyagon túl egy olyan forráscsoporttal ismertesse meg a római jog iránt érdeklődő hallgatókat, amely alapján a Kr. u. I. század mindennapi jogéletébe nyerhettek bepillantást. E források pedig az Itália és az egykori Dacia provincia területén talált viaszostáblák, amelyek a mindennapi ügyleti érintkezés legfontosabb megismerési kútfőinek számítanak. Ennek keretében Dr. Jakab Éva tanszékvezető egyetemi tanár részletesen ismertette a TPSulp. 82. szám alá felvett okiratot, amelynek során a jogi értelmezés mellett rámutatott alapvető kutatásmódszertani kérdésekre is. Dr. Pozsonyi Norbert egyetemi adjunktus előadása a Kr. u. I-II. századi hitelezési és záloggyakorlat feltárását célozta. A szimpóziumot Dr. Bajánházy István egyetemi docens (ME) – felkért előadó – referátuma zárta, amelyben az antik okiratok típusai és alakszerűségi kellékei kerültek ismertetésre.


98985858555


A rendezvény felkért levezető elnöke Dr. Szabó Béla tanszékvezető egyetemi tanár (DE) volt. A szimpóziumon a római jogi tudományos diákkör valamennyi hallgatója részt vett.


A konferencia részletes programja letölthető innen.


logok_5858474474714

„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2018-2019) című, NTP-HHTDK-18-0063 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”