20190527-155437
Fotó: http://www.fortepan.hu/

1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei

Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia

Szeged, 2019. november 28-30.Helyszín: Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra, 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23

Időpont: 2019. november 28-30.

Szekciótervek határideje: 2019. június 16.

Előadástervek határideje: 2019. június 30.

Jelentkezés és információ: 1989.konferencia@gmail.com

https://1989-konferencia.webnode.hu/

 


Az 1989-es rendszerváltás a huszadik századi magyar történelem egyik legjelentősebb eseménye volt, melyet sok szempontból jogos cezúrának tekinteni. Ebben az évben zajlottak azok a tüntetések, amelyek világosan jelezték, hogy a hatalomnak már nincs sok ideje hátra. Ebben az évben temették újra Nagy Imrét, ami a rendszerváltás emblematikus eseménye volt. Ekkor omlott össze a szocialista diktatúra és az egypártrendszer Magyarországon és számos kelet-európai országban, továbbá ekkor erősödtek meg azok a pártok, amelyek a demokratikus intézményrendszer működésének jogi feltételeit megteremtették 1989-1990-ben, valamint ekkor indult az államosított gazdaság csődjének eredményeként a privatizáció.

1989 azonban nem elszigetelt, egyetlen országra vagy évre korlátozódó esemény, hanem része egy hosszabb, a hétköznapokban, a családok életében és nemzetközi szinten egyaránt zajló, évtizedekig tartó folyamatnak. A diktatúra nem csupán a nagyhatalmi erőviszonyok alakulása miatt omlott össze, a rendszert a gazdasági zsákutca, a belső társadalmi mozgások, a különböző társadalmi, kulturális, vallási csoportok autonómiára törekvő, ellenzékinek tekintett tevékenysége, alternatív magatartási mintái is gyengítették. Következésképpen a konferencia a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja. A konferencia ebből a szempontból kívánja újragondolni 1989 helyét a magyar történelemben.


A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai, a szociológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve.


Lehetséges témakörök, amelyekhez kapcsolódóan szekcióterveket várunk:

● helyi autonóm közösségek, társadalmi mozgalmak és mindennapok 1968-1989 között (hazai vagy nemzetközi összehasonlítással)

● ellenzékiség a mindennapokban és ellenzéki kultúrák 1968-tól;

● határokon átívelő mindennapi kapcsolatok (csempészet, bevásárlóturizmus, ellenzéki kapcsolatok);

● gazdasági szereplők mozgástere és cselekvési lehetőségei 1989 előtt és után;

● a szocializmus válságának diskurzusai: az 1968-as reformtól az 1980-as évek gazdasági válságáig;

● távolodás Kelet-Európától: szimbolikus geográfia és ellenzéki nyelv 1968-tól 1990-ig;

● a társadalmi nemek és nőmozgalmak szerepe az ellenzékiségben;

● rendszerváltás a családokban (gyermekvállalás, társadalmi biztonság, demográfia);

● társadalomkritika, értelmiség, autonóm tudományos diskurzusok 1989 előtt és után;

● 1956 emlékezete és szerepe a rendszerváltásban;

● vallási közösségek önmeghatározási lehetőségei a szocializmusban és a rendszerváltásban;

● határon túli magyar közösségek szerepe;

● környezetvédő mozgalmak és civil szervezetek;

● 1989 és előzményei a kultúrában (művészet, irodalom, zene);

● 1989 emlékezete a politológiában, irodalomban, politikában, mindennapokban;

● a politikai részvétel és magatartás társadalmi tapasztalata 1989 előtt és után;

● a vegyes választási rendszer hétköznapi percepciója; választások a demokrácia első évtizedeiben.

 

A szervezők örömmel várnak egyéb, a témához kapcsolódó jelentkezéseket is.

 

A konferenciára szekció és előadástervekkel lehet jelentkezni.

 

A szekcióterveket 2019. június 16-ig, az előadások terveit 2019. június 30-ig várjuk a mellékelt jelentkezési lapon, a következő címre: 1989.konferencia@gmail.com

 

A szekciótervekben három, maximum négy előadást várunk (több jelentkező esetén két részből álló szekciók is lehetnek), valamint kérjük, hogy lehetőség szerint jelöljék meg a szekció vitaindítójának (discussant) nevét, aki az elhangzott előadások kapcsán kérdéseket vet fel. Az elfogadott szekciótervek előadásainak szinopszisait 2019. szeptember 15-ig várjuk.

Kifejezetten várjuk nem csupán történész és politológus, hanem más tudományágak művelőinek (pl. szociológia, nemzetközi tanulmányok, irodalomtörténet, néprajz, művészettörténet, antropológia, zenetörténet) szekció- és előadásterveit, valamint kutató-levéltárosok, doktoranduszok és végzős egyetemi hallgatók jelentkezését a határon túlról is. A konferencia előadásainak publikálását témánként tervezzük. A nem szekciótervben beadott előadásterveket a szervezők szekciókba sorolják.

A szekciótervekben kérjük feltüntetni: a szervező nevét, foglalkozását/beosztását, intézményét, elérhetőségét (email), a szekció címét, legfeljebb 2000 karakter hosszú problémafelvetését, a résztvevő személyek tervezett előadásainak munkacímét, a szekciót levezető elnök és az előzetesen felkért, vitaindító Konferenciafelhívás Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia nevét. Egy szekcióban három-négy 20 perces előadás, egy vagy két tízperces felkért hozzászólás (vitaindító) szerepelhet.

Az előadásterveknek az előadó neve, foglalkozása/beosztása, intézménye és email-címe mellett tartalmaznia kell az előadás címét és legfeljebb 2000 karakter hosszú rezüméjét.

 

Szervezők:

1956-os Intézet Alapítvány

ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskola

MTA BTK Történettudományi Intézet

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Politológiai Tanszék

További információk: https://1989-konferencia.webnode.hu/