BC5K5159_cover

Állami kitüntetésben részesültek a Civilisztikai Tudományok Intézetének professzorai

2019. március 14-én tanszékünk professzorai, Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta és Prof. Dr. Szabó Imre rangos állami kitüntetésben részesültek, melyet Prof. Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter adott át.

Dr. Törőcsikné Prof. Dr. Görög Márta Intézetvezető Asszony részére Moór Gyula-díj került átadásra, amelyet kiemelkedő életmű elismeréseként annak az igazságügyi területen tevékenykedő személynek adományozható, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában.

 58587458_page

Prof. Dr. Szabó Imre miniszteri biztos részére pedig a Deák Ferenc-díj került átadásra, amelyet az igazságügy területén hosszú időn át kimagasló színvonalú szakmai munkát végző vagy valamely kiemelt fontosságú szakmai feladat végrehajtásában közreműködő, továbbá az emberi jogok, az alkotmányosság, a jogbiztonság mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében kimagasló érdemeket szerzett személynek adományozható. A díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható a minisztérium tevékenységét segítő személynek is. Professzor Úr, amellett, hogy a polgári perjogi oktatás és kutatás egyik vezető személye Magyarországon, az új Polgári Perrendtartásról szóló törvény Szerkesztőbizottságának Elnökeként elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a kódex a modern kor kihívásainak megfelelő, időtálló jogszabállyá váljon. Miniszteri biztosi tevékenysége során pedig azt a több évtizedes hiányfeladatot látja el, amelyben a nem klasszikus jogászi hivatásrendek továbbképzését koordinálja a Jogakadémia élén.

 BC5K5183

Gratulálunk a díjazottaknak, és további sok sikert kívánunk pályájukhoz!

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb