Talaros_fotozas_2-11_cover

Dura László Diplomamunka pályázat – nemcsak jogászoknak

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Dura Stúdió Kft. meghirdette a Dura László diplomamunka pályázat 2019-et.


A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

 

• alapképzés

• mesterképzés

• osztatlan 5 éves képzés

• szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul)

 

keretében a szakszervezetekkel, a munkavállalói érdekvédelemmel foglalkozó, magyar vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

 

A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban

 

- a munkavállalói érdekvédelemmel,

- a szakszervezetekkel és azok feladatával, történelmével,

- honi, európai, nemzetközi kapcsolatával,

- a munka világával,

- munkaerő-piaccal,

- foglalkoztatással, munkahelyi és munkaügyi konfliktusokkal,

- oktatással, továbbtanulással.

 

Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű,

a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára

vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen

a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára.

 

A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura László diplomamunka pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.

 

A pályázatra a 2019. január 1-jétől 2020. február 19-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

 

Fontos, hogy a pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja, de ha egy oktatási intézményből több pályamunka is érkezik, a kiíró előírta egy összesítő adatlap csatolását.

Kérjük tehát Hallgatóinkat, hogy ez irányú terveiket konzulenseikkel egyeztetni szíveskedjenek!

A jelentkezés határideje 2020. 02. 20.


Bővebb információk:
https://www.eszt.hu/rolunk/palyazati-hirdetmeny/663-dura-laszlo-dij-palyazati-hirdetmeny-2019.html

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb