EFOP-3.6.2-16-2017-00007 CIVILISZTIKAI MUNKACSOPORT KUTATÓSZEMINÁRIUM

2019. JÚNIUS 12. HELYSZÍN: KARI TANÁCSTEREM

 

A kutatószeminárium célkitűzése a civilisztika munkacsoportban végzett tevékenység státuszértékelése, a kutatási célkitűzések megvalósulásának, az eddigi kutatási (rész)eredményeknek összegzése, disszeminációja.

 

 PROGRAM:

14:00 - 14:05

MEGNYITÓ BESZÉD – Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, szakmai vezető

14:05 - 14:10

KÖSZÖNTŐ – Prof. Dr. Görög Márta, munkacsoport vezető

14:10 - 14:20

Prof. Dr. Hajdú József A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK DIGITALIZÁCIÓJA (EESSI ÉS AZ EESZT KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI)

14:20 - 14:30

Dr. Visontai-Szabó Katalin AZ Y GENERÁCIÓ ÉS A WORK-LIFE BALANCE

14:30 - 14:40

dr. Rossu Balázs A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG HATÁSA A FOGLALKOZTATÁSRA

 

14:40 - 14:50

dr. Lukács Adrienn KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTŐK A VERSENYSZFÉRÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁSRA

 

14:50 - 15:00

Prof. Dr. Karsai Krisztina KIHÍVÁSOK AZ INNOVÁCIÓ BÜNTETŐJOGI VÉDELME KÖRÉBEN

15:00 - 15:10

Dr. Molnár Erzsébet MAGÁNJOGI JOGELLENESSÉGET KIZÁRÓ OKOK HATÁSA A BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGRE AZ ÜZLETI TITOK MEGSÉRTÉSE BŰNCSELEKMÉNY KÖRÉBEN

15:10 - 15:30

DISKURZUS

15:30 - 15:40

Dr. Gellén Klára AZ ÜZLETI JOGI KUTATÁSOK IRÁNYA AZ INNOVÁCIÓ TÜKRÉBEN

15:40 - 15:50

Dr. Gyenge Balázs A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK KÖZVETETT ESZKÖZEI MAGYARORSZÁGON

15:50 - 16:00

dr. Herczeg Ágnes A BESZERZÉSEK JOGI ÉS GAZDASÁGI KÉRDÉSEI AZ ÜZLETI ÉS AZ ÁLLAMI SZFÉRÁBAN

16:00 - 16:10

dr. Paja Gábor A KIS-ÉS KÖZÉP VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ADÓZÁSI SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET TÜKRÉBEN

16:10 - 16:20

Dr. Hegyes Péter AZ AGRÁRIUMBAN ALKALMAZHATÓ MODERN TECHNOLÓGIÁK JOGSZABÁLYI HÁTTERE

16:20 - 16:40

DISKURZUS

16:40 - 16:50

Dr. Mezei Péter A SAMPLING MEGÍTÉLESE A LEGÚJABB AMERIKAI ÉS EURÓPAI UNIÓS JOGGYAKORLATBAN

16:50 - 17:00

dr. Schultz Márton AKTUÁLIS TENDENCIÁK A MAGYAR JOGGYAKORLATBAN A SZEMÉLYISÉGI JOG TÁRGYIASULÁSÁT ÉS VAGYONI ÉRTÉKÉT ILLETŐEN

17:00 - 17:10

dr. Hasznos Viktória A KÖZFINANSZÍROZÁSÚ KUTATÓHELYEKEN LÉTREJÖVŐ SZELLEMI TULAJDON SZABÁLYOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

17:10 - 17:20

Dr. Pákozdi Zita MIKÉNT ÉRTELMEZHETŐ ÉS ÉRHETŐ TETTEN AZ INNOVÁCIÓ A POLGÁRI PERJOGBAN?

17:20 - 17:30

dr. Varga Imre A BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGÁNAK ÉRVÉNYESÜLÉSE A SZELLEMI TULAJDONVÉDELEM KÖRÉBEN

17:30 - 17:40

Prof. Dr. Görög Márta „A SZÓ KERGETI JELENTÉSÉT” – A TUDÁSHASZNOSÍTÁS JELENE

17:40 - 18:00

DISKURZUS

18:00 - 18:05

PROGRAM ZÁRÁSA

 

Szechenyi_2020